dodaj do ulubionych Ubezpieczenia Warta Lublin
biuro@ubezpieczenialublin.pl


Idź do DK Autoryzowane Biuro Ubezpieczeń | Warta Lublin Oblicz skladkę ubezpieczenia online

Życie i zdrowie


Zabezpieczenie zobowiązań finansowych

Zaciągasz kredyt czy pożyczkę i chcesz zagwarantować sobie czy rodzinie możliwość jej spłaty w razie swojej śmierci? Platynowa Ochrona to oferta, która pozwala na zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce chronić swoich najbliższych przed nieprzewidzianymi zdarzeniami i szuka zabezpieczenia kredytu czy hipoteki.

Dlaczego warto?

Ochrona, którą zapewniamy to gwarancja wypłaty świadczenia w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło. Jeśli zależy Ci na szerszym zakresie polisy, możesz dokupić specjalny Program Ochronny gwarantujący świadczenia w przypadku poważnej choroby, inwalidztwa czy też pobytu w szpitalu etc.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Platynowa Ochrona  dowiedz się więcej

Pieniądze w razie śmierci rodzica

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość gwarantuje, że w przypadku śmierci rodzica dziecko dostanie po osiągnięciu określonego wieku ustaloną przy zawieraniu umowy kwotę, bez względu na to, ile składek zostało opłacone. W razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku, może dodatkowo otrzymać ustaloną sumę ubezpieczenia.

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć dziecko na wypadek swojej śmierci.

Dlaczego warto?

Jeśli fundator polisy umrze po podpisaniu umowy, WARTA przejmie na siebie opłacanie składek. Dzięki temu dziecko dostanie uzgodnioną w umowie kwotę (np. 20 tys. zł) w po osiągnięciu określonego wieku (czyli np. 18 roku życia). Oczywiście jeśli fundator szczęśliwie dożyje do końca zadeklarowanego okresu ubezpieczenia, dostanie ono ustaloną kwotę np. 20 tys. zł.

Opcja ubezpieczenia w razie zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku przewiduje wypłatę uzgodnionej sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego (np. wspomnianych 20 tys. zł).

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Kolorowa Przyszłość  dowiedz się więcej

 

Dodatkowe zabezpieczenie na wypadek poważnej choroby

Obawiasz się, że w razie poważnych problemów ze zdrowiem nie będziesz  mieć wystarczających środków potrzebnych, np. na leczenie? Zawierając dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, możesz liczyć na wypłatę określonego procentu sumy ubezpieczenia ustalonej dla umowy podstawowej w razie stwierdzenia choroby przewidzianej w umowie.

Dla kogo?

Dla każdego, kto poszukuje zabezpieczenia finansowego na wypadek poważnych problemów ze zdrowiem.

Dlaczego warto?

W zależności od wybranego wariantu umowy dodatkowej na wypadek wystąpienia poważnego zachorowania, w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, dodatkowo wypłacimy Ci określony procent sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Tę kwotę możesz wydać na leczenie czy rehabilitację w zależności od Twoich potrzeb, bez konieczności naruszania domowego budżetu.

W zależności od wybranego przez Ciebie produktu, dostępny jest jeden lub dwa katalogii poważnych zachorowań.

Podstawowy liczy 6 przypadków:

 • nowotwór złośliwy,
 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (tzw. by-pass),
 • niewydolność nerek,
 • przeszczep dużych narządów.

Katalog rozszerzony liczy aż 16 pozycji. Oprócz sześciu już wymienionych są to:

 • paraliż,
 • utrata kończyn,
 • ślepota,
 • głuchota,
 • utrata mowy,
 • oparzenia,
 • łagodny guz mózgu,
 • śpiączka,
 • Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
 • zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi.

Umowa dodatkowa zawierana jest na rok i przedłużana na kolejne roczne okresy, bez wypełniania ankiet ani przeprowadzania badań medycznych. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się 6 miesięcy po zawarciu umowy dodatkowej (tzw. karencja). Ochrona jest udzielana do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia 60 lat przez ubezpieczonego.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

WARTA Pomoc w Wypadku

dowiedz się więcej

Perłowa Ochrona

dowiedz się więcej

Dodatkowe zabezpieczenie w razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku

W każdej polisie na życie masz zabezpieczenie na wypadek Twojej śmierci. W zależności od tego, jaki produkt wybierzesz, możesz dokupić dodatkowe zabezpieczenie najbliższych na wypadek Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. W takiej sytuacji świadczenia z tytułu śmierci i śmierci w wyniku wypadku sumują się!

Dla kogo?

Dla każdego, kto myśli o dodatkowym zabezpieczeniu bliskich na wypadek nieszczęścia.

Dlaczego warto?

Wybór opcji „Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku" do umowy, w której masz już gwarancję wypłaty w razie śmierci, daje możliwość uzyskania wyższego świadczenia. Po prostu świadczenia z obu rodzajów umów mogą się sumować. 

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Czerwone Światło

dowiedz się więcej

 

Perłowa Ochrona

dowiedz się więcej

WARTA Pomoc w Wypadku

dowiedz się więcej

Szybka pomoc na telefon w razie nagłych problemów ze zdrowiem

Dodatkowa umowa WARTA Assistance Medyczny gwarantuje szybką i fachową pomoc w razie wypadku, choroby czy trudnej sytuacji życiowej. W ramach usług assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty: min. wizyty lekarza czy pielęgniarki, opieki w szpitalu i w domu w trakcie rehabilitacji itp. Co ważne z usługi można korzystać w dowolnym miejscu na terenie Polski np. w czasie wyjazdu na wakacje czy do rodziny.

Dla kogo?

Dla każdego, kto ceni sobie natychmiastową pomoc w razie nagłych problemów ze zdrowiem, w szczególności dla rodzin z dziećmi.

Dlaczego warto?

Assistance Medyczny zapewni Ci kompleksową pomoc w razie nagłych problemów ze zdrowiem. Wystarczy zadzwonić do Całodobowego Centrum Operacyjnego (22 23-22-738 lub 22 52-22-738), żeby uzyskać pomoc. Co najważniejsze,  z pomocy można skorzystać w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej ale także  dziecka i współmałżonka. W ramach usług assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty następujących usług:

 • Wizyta pediatry
 • Wizyta lekarska 
 • Wizyta pielęgniarki
 • Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Transport medyczny
 • Prywatne lekcje w miejscu zamieszkania
 • Pobyt opiekuna w szpitalu lub hotelu przyszpitalnym w razie hospitalizacji dziecka
 • Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • Pomoc psychologa
 • Telefoniczne usługi informacyjne
 • Baby assistance czyli m.in. dostęp do informacji o objawach ciąży, obowiązkowych szczepieniach dzieci itp.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Czerwone Światło  dowiedz się więcej

 

Diamentowa Przyszłość - Uniwersalna

Łatwość sięgnięcia po zgromadzone oszczędności

Masz już dość polis, z których nie możesz wyciągnąć ani grosza przez 10 czy 15 lat? W Diamentowej Przyszłości w dowolnym momencie dokonać częściowej wypłaty zgromadzonych środków.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć możliwość sięgnięcia w nagłych wypadkach po część pieniędzy zgromadzonych na polisie, bez jej zrywania.

Dlaczego warto?

Możliwość częściowej wypłaty zabezpiecza Cię na wypadek chwilowych problemów finansowych. Potrzebujesz pieniędzy na leczenie, I komunię czy szkołę dziecka? Możesz skorzystać z części pieniędzy zgromadzonych na polisie. Nie musisz zrywać umowy, żeby dostać swoje pieniądze!

Dodatkowo cały czas masz gwarancję wypłaty świadczenia w razie jakiegoś nieszczęścia. Jej wysokość rośnie z każdym rokiem utrzymywania przez Ciebie polisy.

Zobacz jak elastyczne jest ubezpieczenie Diamentowa Przyszłość. 

 

Zakres dostosowany do Twoich potrzeb

Diamentowa Przyszłość to idealne rozwiązanie dla osób, które myślą o zabezpieczeniu  przyszłości  swojej oraz najbliższych. Produkt daje możliwość swobodnego dopasowania poziomu ochrony i inwestycji.

Dla kogo?      

Dla osób w wieku 15 – 65 lat, które chcą łączyć ochronę ubezpieczeniową z inwestycjami.  Część regularnie wpłacanej składki przeznaczona jest na ochronę ubezpieczeniową, a część inwestowana w wybrane Fundusze i Plany Inwestycyjne.

Dlaczego warto?       

Podstawową ochroną objęte jest życie ubezpieczonego, ale zakres ochrony w zależności od  oczekiwań może być poszerzony w ramach Programu Ochronnego  - Programu Ubezpieczeń Dodatkowych.
 

Swoboda wyboru profilu inwestycyjnego

Diamentowa Przyszłość to elastyczna forma oszczędzania. Wpłacane składki są regularnie inwestowane w Fundusze i Plany Inwestycyjne wedle Twoich wskazań.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć wpływ na to, jak inwestowane są jego pieniądze.

Dlaczego warto?

To od Ciebie zależy sposób inwestowania środków finansowych. Masz do wyboru 46 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne. Dzięki temu zyskujesz zróżnicowane możliwości pomnażania kapitału, w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Możesz przenosić środki pomiędzy Funduszami i Planami, bez konieczności płacenia podatku od dochodów kapitałowych w przypadku transferów środków pomiędzy Funduszami, dokonywanymi w ramach jednej umowy.

Zobacz pełną listę dostępnych Funduszy i Planów.

Możesz też sprawdzić bieżące i historyczne notowania interesujących cię Funduszy i Planów.

 

Ubezpieczenie na wypadek choroby śmiertelnej

Podpisując umowę ubezpieczenia można zabezpieczyć się na wypadek poważnych kłopotów ze zdrowiem. Gwarantujemy wypłatę w razie wystąpienia tzw. Choroby Śmiertelnej w okresie ubezpieczenia.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce zagwarantować sobie wsparcie finansowe w razie zdiagnozowania choroby śmiertelnej.

Dlaczego warto?

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu choroby śmiertelnej ubezpieczonego polega na wypłacie świadczenia w wysokości :

dla Wariantu A:

50% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy Gwarantowaną sumą ubezpieczenia ustaloną przez strony w Umowie ubezpieczenia, a wartością Indywidualnego konta inwestycyjnego składek regularnych na pierwszy dzień miesiąca polisowego

dla Wariantu B:

50% Gwarantowanej sumy ubezpieczenia ustalonej przez strony w Umowie ubezpieczenia

W przypadku zgonu Ubezpieczonego po dniu wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego Choroby Śmiertelnej, Ubezpieczyciel pomniejszy świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w ramach Umowy ubezpieczenia, o świadczenie wypłacone Ubezpieczonemu z tytułu ubezpieczenia dodatkowego.
 

Dodatkowe opcje ochronne do wyboru

Oczekujesz od swojej polisy czegoś więcej niż tylko możliwości inwestowania. Chcesz zagwarantować rodzinie i sobie dodatkowe zabezpieczenie na wypadek kłopotów ze zdrowiem? W Diamentowej Przyszłości możesz wybrać ochronne ubezpieczenie dodatkowe, w zależności od Twoich preferencji. 

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy oczekują od ubezpieczenia ochrony.

Dlaczego warto?

Możesz ubezpieczyć również swoje zdrowie poprzez rozszerzenie zakres ochrony o umowę ubezpieczenia dodatkowego na Wpadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego oraz Przejęcia Opłacania Składek w Przypadku Całkowitego Inwalidztwa Ubezpieczonego.

Możesz również wybrać pasującą do Twoich potrzeb umowę ubezpieczenia dodatkowego w ramach  Programu Ochronnego. 

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Diamentowa Przyszłość  dowiedz się więcej

 

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie

Platynowa Ochrona

Zabezpieczenie zobowiązań finansowych

Zaciągasz kredyt czy pożyczkę i chcesz zagwarantować sobie czy rodzinie możliwość jej spłaty w razie swojej śmierci? Platynowa Ochrona to oferta, która pozwala na zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce chronić swoich najbliższych przed nieprzewidzianymi zdarzeniami i szuka zabezpieczenia kredytu czy hipoteki.

Dlaczego warto?

Ochrona, którą zapewniamy to gwarancja wypłaty świadczenia w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło. Jeśli zależy Ci na szerszym zakresie polisy, możesz dokupić specjalny Program Ochronny gwarantujący świadczenia w przypadku poważnej choroby, inwalidztwa czy też pobytu w szpitalu etc. 
 

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zależy Ci na kompleksowej ochronie nie tylko na wypadek śmierci ale też wypadku czy kłopotów ze zdrowiem? Dokup do ubezpieczenia Platynowa Ochrona specjalny Program Ochronny. To elastyczny pakiet opcji dodatkowych gwarantujących wparcie finansowe w trudnych sytuacjach.

Dla kogo?

Dla każdego, kto oczekuje kompleksowych rozwiązań, które zapewniają pomoc w najróżniejszych  nieprzewidzianych sytuacjach.

Dlaczego warto?

Żeby skorzystać z zalet Programu Ochronnego, wystarczy wybrać jedną z poniższych opcji. Umowa może obejmować:

 • Zgon w wyniku wypadku
 • Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
 • Powstanie trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku
 • Pobyt w szpitalu
 • Operacje
 • Poważne zachorowanie
 • Assistance Medyczne

Uwaga! Więcej szczegółów na termat Programu Ochronnego znajdziesz tutaj.

Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia

Z biegiem czasu oczekujesz dodatkowego zabezpieczenia i chciałbyś, by suma ubezpieczenia wzrastała? A może, jeśli w Twoim życiu zaszły poważne zmiany, np. urodziło Ci się dziecko? To także jest powód, by podwyższyć sumę ubezpieczenia. W Platynowej Ochronie masz taką możliwość.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce świadomie zarządzać bezpieczeństwem swoim i swojej rodziny.

Dlaczego warto?

Zmiany w życiu, takie jak narodzimy dziecka czy też małżeństwo wiążą się z dodatkowymi obowiązkami. W związku z tym oferujemy Ci możliwość przez podwyższenie składki niezależnie od indeksacji.

Szybka pomoc na telefon w razie nagłych problemów ze zdrowiem

Dodatkowa umowa WARTA Assistance Medyczny gwarantuje szybką i fachową pomoc w razie wypadku, choroby czy trudnej sytuacji życiowej. W ramach usług assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty: min. wizyty lekarza czy pielęgniarki, opieki w szpitalu i w domu w trakcie rehabilitacji itp. Co ważne z usługi można korzystać w dowolnym miejscu na terenie Polski np. w czasie wyjazdu na wakacje czy do rodziny.

Dla kogo?

Dla każdego, kto ceni sobie natychmiastową pomoc w razie nagłych problemów ze zdrowiem, w szczególności dla rodzin z dziećmi.

Dlaczego warto?

Assistance Medyczny zapewni Ci kompleksową pomoc w razie nagłych problemów ze zdrowiem. Wystarczy zadzwonić do Całodobowego Centrum Operacyjnego (22 23-22-738 lub 22 52-22-738), żeby uzyskać pomoc. Co najważniejsze,  z pomocy można skorzystać w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej ale także  dziecka i współmałżonka. W ramach usług assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty następujących usług:

 • Wizyta pediatry
 • Wizyta lekarska 
 • Wizyta pielęgniarki
 • Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Transport medyczny
 • Prywatne lekcje w miejscu zamieszkania
 • Pobyt opiekuna w szpitalu lub hotelu przyszpitalnym w razie hospitalizacji dziecka
 • Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • Pomoc psychologa
 • Telefoniczne usługi informacyjne
 • Baby assistance czyli m.in. dostęp do informacji o objawach ciąży, obowiązkowych szczepieniach dzieci itp.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Czerwone Światło  dowiedz się więcej

 

Ubezpieczenie Terminowe na Życie

Perłowa Ochrona

Bezpieczeństwo i ochrona w trzech pakietach do wyboru

Poszukujesz ubezpieczenia, które daje możliwość dopasowania warunków umowy do Twoich potrzeb? Nasza polisa zapewnia ochronę na wypadek śmierci, inwalidztwa, czy trwałego uszczerbku na zdrowiu w trzech odrębnych pakietach zróżnicowanych pod względem zakresu oraz sumy ubezpieczenia.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce chronić swoich najbliższych przed nieprzewidzianymi zdarzeniami .

Dlaczego warto?

Zakres ubezpieczenia został podzielony na trzy odrębne PAKIETY. Dzięki temu zyskujesz ochronę szytą na miarę Twoich potrzeb.

Jeśli zależy Ci na podstawowym zakresie ubezpieczeniowym wybierz PAKIET I, który obejmuje tylko śmierć ubezpieczonego.

Wybierając Pakiet II oprócz wypłaty w razie śmierci uzyskasz dodatkową ochronę w zakresie:

 • Śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy,
 • Osierocenia dziecka w wyniku wypadku.

PAKIET III – jest najszerszym pakietem pod względem zakresu ubezpieczenia i oprócz zdarzeń z Pakietów I i II dodatkowo obejmuje:

 • Świadczenia w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Dzienne świadczenie szpitalne,
 • Poważne zachorowania.

Krótki okres polisy – umowa zawierana na rok

Nie lubisz długoterminowych zobowiązań albo po prostu potrzebujesz zabezpieczenia finansowego na niedługi okres czasu np. gdy wziąłeś kredyt gotówkowy na 12 miesięcy.

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy unikają długoterminowych zobowiązań, a jednocześnie zależy im na bezpieczeństwie Swoim i najbliższych.

Dlaczego warto?

PERŁOWA OCHRONA to roczne ubezpieczenie na życie z możliwością przedłużenia umowy na następny rok bez dodatkowych formalności.

Wypłata w postaci comiesięcznej renty

Jeśli wolisz regularnie otrzymywać środki finansowe, świadczenie z tytułu polisy nie musi być wypłacone jednorazowo. Możesz otrzymywać je w postaci comiesięcznej renty.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce sobie zagwaratnować regularne wsparcie finansowe w trudnych momentach.

Dlaczego warto?

Polisa zapewnia wysokie świadczenia  oraz szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, np. w przypadku poważnej choroby. Ponadto możesz otrzymać świadczenie w postaci comiesięcznej renty.

Dodatkowe zabezpieczenie na wypadek poważnej choroby

Obawiasz się, że w razie poważnych problemów ze zdrowiem nie będziesz  mieć wystarczających środków potrzebnych, np. na leczenie? Zawierając dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, możesz liczyć na wypłatę określonego procentu sumy ubezpieczenia ustalonej dla umowy podstawowej w razie stwierdzenia choroby przewidzianej w umowie.

Dla kogo?

Dla każdego, kto poszukuje zabezpieczenia finansowego na wypadek poważnych problemów ze zdrowiem.

Dlaczego warto?

W zależności od wybranego wariantu umowy dodatkowej na wypadek wystąpienia poważnego zachorowania, w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, dodatkowo wypłacimy Ci określony procent sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Tę kwotę możesz wydać na leczenie czy rehabilitację w zależności od Twoich potrzeb, bez konieczności naruszania domowego budżetu.

W zależności od wybranego przez Ciebie produktu, dostępny jest jeden lub dwa katalogii poważnych zachorowań.

Podstawowy liczy 6 przypadków:

 • nowotwór złośliwy,
 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (tzw. by-pass),
 • niewydolność nerek,
 • przeszczep dużych narządów.

Katalog rozszerzony liczy aż 16 pozycji. Oprócz sześciu już wymienionych są to:

 • paraliż,
 • utrata kończyn,
 • ślepota,
 • głuchota,
 • utrata mowy,
 • oparzenia,
 • łagodny guz mózgu,
 • śpiączka,
 • Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
 • zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi.

Umowa dodatkowa zawierana jest na rok i przedłużana na kolejne roczne okresy, bez wypełniania ankiet ani przeprowadzania badań medycznych. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się 6 miesięcy po zawarciu umowy dodatkowej (tzw. karencja). Ochrona jest udzielana do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia 60 lat przez ubezpieczonego.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:  

WARTA Pomoc w Wypadku

dowiedz się więcej

Perłowa Ochrona

dowiedz się więcej

 

Dodatkowe zabezpieczenie w razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku

W każdej polisie na życie masz zabezpieczenie na wypadek Twojej śmierci. W zależności od tego, jaki produkt wybierzesz, możesz dokupić dodatkowe zabezpieczenie najbliższych na wypadek Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. W takiej sytuacji świadczenia z tytułu śmierci i śmierci w wyniku wypadku sumują się!

Dla kogo?

Dla każdego, kto myśli o dodatkowym zabezpieczeniu bliskich na wypadek nieszczęścia.

Dlaczego warto?

Wybór opcji „Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku" do umowy, w której masz już gwarancję wypłaty w razie śmierci, daje możliwość uzyskania wyższego świadczenia. Po prostu świadczenia z obu rodzajów umów mogą się sumować.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: 

Czerwone Światło

dowiedz się więcej

 

Perłowa Ochrona

dowiedz się więcej

WARTA Pomoc w Wypadku

dowiedz się więcej

 

Porównanie produktów

 

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie

Platynowa ochrona

Zabezpieczenie zobowiązań finansowych

Zaciągasz kredyt czy pożyczkę i chcesz zagwarantować sobie czy rodzinie możliwość jej spłaty w razie swojej śmierci? Platynowa Ochrona to oferta, która pozwala na zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce chronić swoich najbliższych przed nieprzewidzianymi zdarzeniami i szuka zabezpieczenia kredytu czy hipoteki.

Dlaczego warto?

Ochrona, którą zapewniamy to gwarancja wypłaty świadczenia w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło. Jeśli zależy Ci na szerszym zakresie polisy, możesz dokupić specjalny Program Ochronny gwarantujący świadczenia w przypadku poważnej choroby, inwalidztwa czy też pobytu w szpitalu etc. 

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zależy Ci na kompleksowej ochronie nie tylko na wypadek śmierci ale też wypadku czy kłopotów ze zdrowiem? Dokup do ubezpieczenia Platynowa Ochrona specjalny Program Ochronny. To elastyczny pakiet opcji dodatkowych gwarantujących wparcie finansowe w trudnych sytuacjach.

Dla kogo?

Dla każdego, kto oczekuje kompleksowych rozwiązań, które zapewniają pomoc w najróżniejszych  nieprzewidzianych sytuacjach.

Dlaczego warto?

Żeby skorzystać z zalet Programu Ochronnego, wystarczy wybrać jedną z poniższych opcji. Umowa może obejmować:

 • Zgon w wyniku wypadku
 • Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
 • Powstanie trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku
 • Pobyt w szpitalu
 • Operacje
 • Poważne zachorowanie
 • Assistance Medyczne

Uwaga! Więcej szczegółów na termat Programu Ochronnego znajdziesz tutaj.

Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia

Z biegiem czasu oczekujesz dodatkowego zabezpieczenia i chciałbyś, by suma ubezpieczenia wzrastała? A może, jeśli w Twoim życiu zaszły poważne zmiany, np. urodziło Ci się dziecko? To także jest powód, by podwyższyć sumę ubezpieczenia. W Platynowej Ochronie masz taką możliwość.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce świadomie zarządzać bezpieczeństwem swoim i swojej rodziny.

Dlaczego warto?

Zmiany w życiu, takie jak narodzimy dziecka czy też małżeństwo wiążą się z dodatkowymi obowiązkami. W związku z tym oferujemy Ci możliwość przez podwyższenie składki niezależnie od indeksacji.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Platynowa Ochrona  dowiedz się więcej

Szybka pomoc na telefon w razie nagłych problemów ze zdrowiem

Dodatkowa umowa WARTA Assistance Medyczny gwarantuje szybką i fachową pomoc w razie wypadku, choroby czy trudnej sytuacji życiowej. W ramach usług assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty: min. wizyty lekarza czy pielęgniarki, opieki w szpitalu i w domu w trakcie rehabilitacji itp. Co ważne z usługi można korzystać w dowolnym miejscu na terenie Polski np. w czasie wyjazdu na wakacje czy do rodziny.

Dla kogo?

Dla każdego, kto ceni sobie natychmiastową pomoc w razie nagłych problemów ze zdrowiem, w szczególności dla rodzin z dziećmi.

Dlaczego warto?

Assistance Medyczny zapewni Ci kompleksową pomoc w razie nagłych problemów ze zdrowiem. Wystarczy zadzwonić do Całodobowego Centrum Operacyjnego (22 23-22-738 lub 22 52-22-738), żeby uzyskać pomoc. Co najważniejsze,  z pomocy można skorzystać w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej ale także  dziecka i współmałżonka. W ramach usług assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty następujących usług:

 • Wizyta pediatry
 • Wizyta lekarska 
 • Wizyta pielęgniarki
 • Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Transport medyczny
 • Prywatne lekcje w miejscu zamieszkania
 • Pobyt opiekuna w szpitalu lub hotelu przyszpitalnym w razie hospitalizacji dziecka
 • Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • Pomoc psychologa
 • Telefoniczne usługi informacyjne
 • Baby assistance czyli m.in. dostęp do informacji o objawach ciąży, obowiązkowych szczepieniach dzieci itp.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Czerwone Światło  dowiedz się więcej

Porównanie produktów

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Kolorowa przyszłość

Bezpieczne gromadzenie oszczędności

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia decydujesz, jaką kwotę ma dostać Twoje dziecko po ukończeniu 18 roku życia, a nie później niż po ukończeniu 25 lat. Może ona być jeszcze większa, jeśli towarzystwu uda się wypracować wyższe niż przewidziane zyski.

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą wyposażyć finansowo dziecko na start w dorosłe życie.

Dlaczego warto?

Bez względu na to, co się będzie działo na rynkach finansowych czy w polskiej gospodarce masz pewność, że dziecko dostanie nie mniej niż uzgodnioną przy zawieraniu umowy kwotę.

Dostanie ją nie tylko wtedy, jeśli przez określoną liczbę lat będziesz wpłacał zadeklarowaną kwotę. Polisa zadziała również w razie Twojej śmierci – towarzystwo przejmie opłacanie składek, żeby dziecko dostało uzgodnioną kwotę po osiągnięciu określonego wieku.

Dla tych, którzy chcą i mogą dodatkowo oszczędzać przygotowaliśmy opcję Funduszu Posagowego, który daje większą swobodę wpłat i wypłat, niż podstawowa polisa. 

Pieniądze w razie śmierci rodzica

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość gwarantuje, że w przypadku śmierci rodzica dziecko dostanie po osiągnięciu określonego wieku ustaloną przy zawieraniu umowy kwotę, bez względu na to, ile składek zostało opłacone. W razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku, może dodatkowo otrzymać ustaloną sumę ubezpieczenia.

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć dziecko na wypadek swojej śmierci.

Dlaczego warto?

Jeśli fundator polisy umrze po podpisaniu umowy, WARTA przejmie na siebie opłacanie składek. Dzięki temu dziecko dostanie uzgodnioną w umowie kwotę (np. 20 tys. zł) w po osiągnięciu określonego wieku (czyli np. 18 roku życia). Oczywiście jeśli fundator szczęśliwie dożyje do końca zadeklarowanego okresu ubezpieczenia, dostanie ono ustaloną kwotę np. 20 tys. zł.

Opcja ubezpieczenia w razie zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku przewiduje wypłatę uzgodnionej sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego (np. wspomnianych 20 tys. zł).

Renta dla dziecka

W razie Twojej śmierci możemy zapewnić dziecku wypłatę miesięcznej renty w ustalonej przez Ciebie wysokości. Dzięki temu będziesz miał pewność, że będzie miało pieniądze, np. na zdobycie wykształcenia, nawet gdy Ciebie zabraknie.

Dla kogo?

Szczególnie dla rodzin w których tylko jeden z rodziców dobrze zarabia i w przypadku jego śmierci rodzina odczułaby wyraźny spadek przychodów.

Dlaczego warto?

W przypadku zgonu ubezpieczonego rodzica dziecko dostanie miesięczną rentę w wysokości 2% lub 4% aktualnej sumy ubezpieczenia. Renta wypłacana jest od dnia zgonu ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.

Dzięki tej opcji dziecko może mieć zapewniony podobny standard życia, nawet gdy zabraknie rodzica. Daje pewność, że bez względu na losy rodzica czy innego fundatora dziecko będzie dostawało pieniądze potrzebne, np. na dodatkowe lekcje czy po prostu bieżące wydatki.

Na przykład przy ustaleniu podstawowej sumy ubezpieczenia na poziomie 20 tys. zł, miesięczna renta wyniesie 400 lub 800 zł (odpowiednio 2% lub 4% sumy ubezpieczenia) w zależności od wybranego wariantu. Jeśli przyjmiemy, że umowa została zawarta na 18 lat i po roku rodzic umiera, to przez pozostałych 17 lat dziecko dostanie w formie renty przynajmniej ponad 81 tys. zł lub ponad 162 tys. zł w zależności od wybranego wariantu renty.

Może to być nawet trochę większa kwota, gdyż w trakcie trwania umowy suma ubezpieczenia jest powiększana o tzw. udział w zyskach.

Przejęcie opłacania składek

Opcja przejęcia opłacania składek w razie całkowitego inwalidztwa gwarantuje, że dziecko dostanie ustaloną przy zwieraniu umowy kwotę po osiągnięciu określonego w umowie wieku, nawet gdy nie będziesz mógł sam opłacać składek.

Dla kogo?

Dla rodziców czy innych fundatorów, którzy chcą zabezpieczyć dziecko na wypadek swojego całkowitego inwalidztwa.

Dlaczego warto?

Taka konstrukcja umowy daje pewność utrzymania polisy nawet wtedy, gdy rodzic nie może opłacać składek, ze względu na zły stan zdrowia czy śmierć.

Bez opcji przejęcia opłacania składek w razie całkowitego inwalidztwa, w przypadku niemożności opłacania składek po wypadku, polisa po prostu upadłaby. A to oznacza utratę sporej części wpłaconych składek, które zostały przeznaczone na pokrycie ryzyka. Dodatkowo dziecko zostaje pozbawione wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia, tak przydatnej w takiej sytuacji.

Łatwy dostęp do oszczędności

Na dodatkowym Funduszu Posagowym, możesz gromadzić oszczędności, z których możesz skorzystać w dowolnym momencie w całości lub w części.

Dla kogo?

Dla fundatorów, którzy chcą gromadzić dodatkowe pieniądze dla dziecka, ale chcą mieć swobodę dysponowania nimi. Fundusz pozwala obok składek regularnych, na wnoszenie składek doraźnych. Dzięki czemu można do niego dokładać, gdy rodzic dostanie premię w pracy czy ekstra zlecenie.

Dlaczego warto?

Na Fundusz Posagowy możesz wpłacać składki regularnie oraz dokonywać dodatkowych wpłat w dowolnym momencie (min. 700 zł). Do wyboru masz 46 funduszy o różnym profilu inwestycyjnym oraz 4 plany inwestycyjne. Zaletą funduszu jest to, że możesz w dowolnym momencie wyciągnąć pieniądze z tego funduszu. Od piątego roku trwania umowy, nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat. Wcześniej jest to 5 proc. kwoty wypłaty w pierwszym roku i o 1 pkt. proc mniej w kolejnych.

Zobacz pełną listę dostępnych Funduszy i Planów. 

Możesz też sprawdzić bieżące i historyczne notowania inwestujących Cię Funduszy i Planów.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Kolorowa Przyszłość  dowiedz się więcej

NNW Szkolne

Elastycznie kształtowany zakres ochrony

Umowę NNW Szkolnego można zawrzeć w dwóch wariantach. Dzięki temu każdy ubezpieczający może dostosować zakres ochrony do swoich potrzeb.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć wpływ na kształt umowy ubezpieczenia.

Dlaczego warto?

Podstawowy zakres ubezpieczenia w ramach Wariantu I gwarantuje wypłatę:

 • w razie śmierci osoby ubezpieczonej  - w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
 • w razie stałego uszczerbek na zdrowiu - wypłata może być obliczana na dwa sposoby: procent stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do najczęściej występujących rodzajów urazów lub na zasadzie „procent za procent",
 • na naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych - WARTA refunduje koszt naprawy lub nabycia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem w oparciu o dostarczone rachunki do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

Wybierając Wariant II oprócz wyżej wymienionych elementów zakresu ubezpieczenia uzyskujesz dodatkowo gwarancję:

 • wypłaty zasiłku dziennego w przypadku czasowej niezdolności do pracy/nauki,
 • pokrycia kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków takich jak: kosztów udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej na terenie RP, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów, i operacji, czy nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza.

Ważne! Bez względu na wybrany wariant ochrony ubezpieczeniowej dzieciom, młodzieży szkolneji akademickiej (uczącej się lub studiującej w trybie dziennym) oraz nauczycielom przysługują świadczenia assistance.

Szeroki zakres pomocy w ramach pakietu assistance

Korepetycje z wybranych przedmiotów u swojego nauczyciela czy opieka w domu po hospitalizacji – to tylko wybrane ze świadczeń składających się na pakiet assistance dodawany do NNW Szkolnego. WARTA nie tylko organizuje, ale też pokrywa koszty takich usług.

Dla kogo?

Dla każdego rodzica, który chce mieć zapewnioną pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku dziecka.

Dlaczego warto?

Bez względu na wybrany wariant ochrony ubezpieczeniowej dzieciom, młodzieży szkolneji akademickiej oraz nauczycielom przysługują świadczenia assistance, w ramach których WARTA organizuje, gwarantuje i pokrywa koszt wymienionych poniżej świadczeń. Dostępność poszczególnych Opcji Assistance zależy od wybranej sumy ubezpieczenia NNW, według następującego schematu:

 • suma ubezpieczenia NNW do 7 tys. zł – assistance w opcji A,
 • suma ubezpieczenia NNW 7-9 tys. zł – assistance w opcji B,
 • suma ubezpieczenia NNW powyżej 9 tys. zł – assistance w opcji C.

Wsparcie dla nauczycieli organizujących wycieczki

Pakiet assistance dodawany do NNW Szkolnego może bardzo przydać się nauczycielom. Możemy służyć wsparciem informacyjnym przy planowaniu, organizacji lub w trakcie wycieczki szkolnej. Również dotyczącym zagadnień medycznych!

Dla kogo?

Dla nauczycieli, którzy chcą sobie zagwarantować wparcie informacyjne w trudnych momentach w trakcie wycieczki lub przygotowań do niej.

Dlaczego warto?

W ramach szkolnego serwisu informacyjno-organizacyjnego zapewniamy wsparcie przydatne na etapie planowania, organizacji czy już w trakcie wycieczki szkolnej. Udzielamy min. informacji dotyczących:

 • adresów i godzin otwarcia muzeów, galerii, wystaw na terenie Polski,
 • warunków pogodowych na wybranym terenie,
 • głównych atrakcji turystycznych miast w Polsce i w Europie,
 • rozkładów jazdy pociągów na terenie Polski,
 • telefonicznej pomocy tłumacza Centrum Alarmowego podczas wycieczek szkolnych w razie problemów z porozumieniem się ze służbami administracyjnymi w danym kraju, itp.

Nasi klienci mają prawo do konsultacji medycznej z lekarzem dyżurnym Centrum Alarmowego WARTY, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli informacji co do dalszego postępowania w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowo na infolinii medycznej można uzyskać informacje m.in. w następującym zakresie:

 • działań, które należy podjąć przed oraz w trakcie podróży, np. niezbędnych szczepieniach,
 • danych dotyczących aptek/placówek medycznych na terenie Polski,
 • informacji o danym schorzeniu/leku.

Ważne! Z infolinii medycznej można skorzystać w dowolnym momencie, nie tylko w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku!

Łatwa i szybka wypłata świadczeń

Większość zgłaszanych roszczeń jesteśmy w stanie zaspokoić tylko na podstawie telefonicznego zgłoszenia szkody. Nie trzeba stawać przed żadną komisją lekarską, żeby dostać odszkodowanie! Wypłacamy też świadczenia za zdarzenia nie powodujące stałego uszczerbku na zdrowiu - tzw. „świadczenie za ból".

Dla kogo?

Dla każdego kto ceni swój czas  i wygodę.

Dlaczego warto?

Dzięki centralizacji likwidacji szkód w większości roszczeń z NNW szkolnego, jesteśmy w stanie wypłacić odszkodowanie kontaktując się z klientem wyłącznie telefonicznie. Przy tego typu roszczeniach nie ma potrzeby stawania przed żadną komisją lekarską - uszczerbek na zdrowiu określany przez lekarzy na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej.

Jeśli umowa jest zwarta w podstawowym Wariancie I podstawą do określenia wysokości wypłaty jest tabela najczęstszych zdarzeń. Na przykład w przypadku złamania nogi  procent uszczerbku na zdrowiu jest ustalony na poziomie 3,8 proc. i taki procent sumy ubezpieczenia zostanie wypłacony w razie takiego zdarzenia. W przypadku pogryzienia dziecka czy złamania ręki będzie to 2,5 proc.

Oczywiście jeśli uraz nie został wymieniony w tabeli, świadczenie również jest wypłacane, ale jego wysokość zależy od ustaleń lekarza.

Wypłacamy też świadczenia za zdarzenia nie powodujące stałego uszczerbku na zdrowiu - tzw. „świadczenie za ból" w przypadku jeśli w wyniku tego urazu ubezpieczony przebywał w szpitalu powyżej 7 dni. 

Porównanie produktów

 

Ochrona od wszelkich wypadków

Czerwone Światło

Cztery pakiety ochrony do wyboru

Poszukujesz ubezpieczenia wypadkowego, które daje możliwość dopasowania warunków umowy do Twoich potrzeb? Nasza polisa zapewnia ochronę na wypadek śmierci, inwalidztwa, czy trwałego uszczerbku na zdrowiu w czterech odrębnych pakietach zróżnicowanych pod względem sumy ubezpieczenia.

Dla kogo?

Dla każdego, kto ceni sobie rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Dlaczego warto?

W ofercie CZERWONE ŚWIATŁO zakres ochrony został podzielony na cztery odrębne pakiety, które różnią się sumą ubezpieczenia. Dzięki temu możesz wybrać formę ubezpieczenia najlepiej odpowiadającą Twoim indywidualnym potrzebom.

Każdy z pakietów obejmuje:

 • Śmierć ubezpieczonego,
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • Inwalidztwo w wyniku wypadku,
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadku.

Ochrona już od następnego dnia po podpisaniu umowy

Jeśli oszczędność czasu oraz wygoda przy zawieraniu polisy ubezpieczeniowej są dla Ciebie szczególnie ważne, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Ograniczenie formalności do minimum umożliwia podpisanie umowy bezpośrednio u Ciebie. Zyskujesz nie tylko swój czas, ale i ochronę już od następnego dnia po dopełnieniu formalności.

Dla kogo?

Dla każdego, kto ceni sobie swój czas i oczekuje uzyskania ochrony ubezpieczeniowej bez zbędnych formalności.

Dlaczego warto?

Ograniczenie formalności do minimum umożliwia szybkie podpisanie umowy podczas spotkania z agentem. Dzięki temu oszczędzasz swój czas i zyskujesz ochronę już następnego dnia od podpisania umowy.

Szybka pomoc na telefon w razie nagłych problemów ze zdrowiem

Dodatkowa umowa WARTA Assistance Medyczny gwarantuje szybką i fachową pomoc w razie wypadku, choroby czy trudnej sytuacji życiowej. W ramach usług assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty: min. wizyty lekarza czy pielęgniarki, opieki w szpitalu i w domu w trakcie rehabilitacji itp. Co ważne z usługi można korzystać w dowolnym miejscu na terenie Polski np. w czasie wyjazdu na wakacje czy do rodziny.

Dla kogo?

Dla każdego, kto ceni sobie natychmiastową pomoc w razie nagłych problemów ze zdrowiem, w szczególności dla rodzin z dziećmi.

Dlaczego warto?

Assistance Medyczny zapewni Ci kompleksową pomoc w razie nagłych problemów ze zdrowiem. Wystarczy zadzwonić do Całodobowego Centrum Operacyjnego (22 23-22-738 lub 22 52-22-738), żeby uzyskać pomoc. Co najważniejsze,  z pomocy można skorzystać w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej ale także  dziecka i współmałżonka. W ramach usług assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty następujących usług:

 • Wizyta pediatry
 • Wizyta lekarska 
 • Wizyta pielęgniarki
 • Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Transport medyczny
 • Prywatne lekcje w miejscu zamieszkania
 • Pobyt opiekuna w szpitalu lub hotelu przyszpitalnym w razie hospitalizacji dziecka
 • Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • Pomoc psychologa
 • Telefoniczne usługi informacyjne
 • Baby assistance czyli m.in. dostęp do informacji o objawach ciąży, obowiązkowych szczepieniach dzieci itp.

Wyższa suma ubezpieczenia bez dodatkowych składek

Z biegiem czasu oczekujesz dodatkowego zabezpieczenia i chciałbyś, by suma ubezpieczenia wzrastała? Dodatkowa umowa daje możliwość uzyskania corocznej premii, która podwyższa sumę ubezpieczenia bez zwiększania wysokości składki.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce dodatkowo zwiększyć sumę ubezpieczenia.

Dlaczego warto?

WARTA udziela dodatkowej premii polegającej na podwyższeniu wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku. Wynosi ona 5 proc. sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia wzrasta corocznie począwszy od 2 do 5 roku trwania takiej umowy dodatkowej.

Dodatkowe zabezpieczenie w razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku

W każdej polisie na życie masz zabezpieczenie na wypadek Twojej śmierci. W zależności od tego, jaki produkt wybierzesz, możesz dokupić dodatkowe zabezpieczenie najbliższych na wypadek Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. W takiej sytuacji świadczenia z tytułu śmierci i śmierci w wyniku wypadku sumują się!

Dla kogo?

Dla każdego, kto myśli o dodatkowym zabezpieczeniu bliskich na wypadek nieszczęścia.

Dlaczego warto?

Wybór opcji „Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku" do umowy, w której masz już gwarancję wypłaty w razie śmierci, daje możliwość uzyskania wyższego świadczenia. Po prostu świadczenia z obu rodzajów umów mogą się sumować.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Czerwone Światło

dowiedz się więcej

 

Perłowa Ochrona

dowiedz się więcej

WARTA Pomoc w Wypadku

dowiedz się więcej

 

NNW WARTA Pomoc w Wypadku

Cztery warianty naliczania wysokości świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu

Na rynku funkcjonują cztery podstawowe warianty naliczania wysokości świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu. W NNW - WARTA POMOC W WYPADKU masz do nich wszystkich dostęp!

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce sam decydować o sposobie naliczania świadczenia w zależności od swoich preferencji i potrzeb.

Dlaczego warto?

W NNW - WARTA POMOC W WYPADKU, klient ma swobodę wyboru sposobu naliczania świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu:

 • Wariant 1 - proporcjonalny, w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się  procentowi sumy ubezpieczenia.
 • Wariant 2 - progresywny, w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku.
 • Wariant 3 - wypłata w określonych sytuacjach, w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.
 • Wariant 4 - wymienny, w którym przy wyliczaniu świadczenia towarzystwo opiera się o wspomnianą wyżej listę zdarzeń z OWU, ale jeśli rodzaj stałego uszczerbku nie znajduje się w niej, świadczenie wylicza się jako 10 proc. z iloczynu sumy ubezpieczenia oraz orzeczonego stałego uszczerbku na zdrowiu.

Więcej szczegółów w poradniku: Jakie mogą być sposoby naliczania świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu?

Dodatkowe zabezpieczenie w razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku

W każdej polisie na życie masz zabezpieczenie na wypadek Twojej śmierci. W zależności od tego, jaki produkt wybierzesz, możesz dokupić dodatkowe zabezpieczenie najbliższych na wypadek Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. W takiej sytuacji świadczenia z tytułu śmierci i śmierci w wyniku wypadku sumują się!

Dla kogo?

Dla każdego, kto myśli o dodatkowym zabezpieczeniu bliskich na wypadek nieszczęścia.

Dlaczego warto?

Wybór opcji „Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku" do umowy, w której masz już gwarancję wypłaty w razie śmierci, daje możliwość uzyskania wyższego świadczenia. Po prostu świadczenia z obu rodzajów umów mogą się sumować.

Atrakcyjne pakiety dla rodzin, firm czy uczestników wyjazdów turystycznych

Staramy się, aby umowę WARTA POMOC W WYPADKU każdy mógł zawrzeć w prosty i szybki sposób. Dlatego oferujemy trzy specjalnie przygotowane pakiety dla  rodzin, firm czy uczestników wyjazdów turystycznych.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce szybko i łatwo zawrzeć umowę.

Dlaczego warto?

Umowa ubezpieczenia NNW - WARTA POMOC W WYPADKU może być zawarta:

 • indywidualnie - w formie imiennej,
 • zbiorowo - w formie:

                                       - bezimiennej,

                                       - imiennej,

                                       - pakietów ubezpieczeniowych.

Pakiety są specjalnie przygotowane pod kątem potrzeb określonych grup klientów:

RODZINA - to nowoczesna polisa, która zapewnia ochronę całej rodzinie, czyli współmałżonkom i dzieciom, bez względu na ich liczbę. Atutem jest atrakcyjna cena ubezpieczenia w porównaniu do obejmowania odrębnymi umowami pojedynczych osób,

FIRMA - to oferta skierowana do właścicieli małych i średnich firm, umożliwiająca korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników za taką samą składkę przy zróżnicowanych sumach ubezpieczenia. Konstrukcja pakietu przewiduje automatyczne podwyższenie sumy ubezpieczenia odpowiednio do zajmowanego przez pracownika pozycji w firmie.

PODRÓŻNIK - konkurencyjny cenowo pakiet dla zwolenników i uczestników zorganizowanego wypoczynku (wczasów, wycieczek, kolonii, obozów młodzieżowych, kuracjuszy w sanatoriach, itp.

Aż osiem świadczeń dodatkowych do wyboru

W NNW - WARTA POMOC W WYPADKU poza zakresem podstawowym  gwarantującym wypłatę świadczenia w razie śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu proponujemy szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych.

Dla kogo?

Dla każdego, kto lubi sam dopasowywać zakres ochrony do swoich potrzeb.

Dlaczego warto? 

Wykupując polisę NNW - WARTA POMOC W WYPADKU możesz otrzymać wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:

 • całkowitej niezdolności do pracy - możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, gdy orzeczona zostanie całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki - jest to tzw. zasiłek dzienny - wypłacany za czas zwolnienia lekarskiego,
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - zwrot poniesionych kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
 • pobytu w szpitalu - dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest za okres pobytu w szpitalu,
 • operacji plastycznej - refundacja kosztów operacyjnego usunięcia powypadkowych oszpeceń i okaleczeń ciała,
 • opieki w przypadku hospitalizacji - świadczenie wypłacane w okresie hospitalizacji ubezpieczonego na opiekę nad dziećmi lub osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, które pozostały same w domu,
 • rekonwalescencji - świadczenie dzienne, wypłacane po zakończeniu leczenia szpitalnego,
 • pomocy finansowej - świadczenie wypłacane w  przypadku powstania poważnych obrażeń ciała - stały uszczerbek na zdrowiu przekraczających 40%.

Po opłaceniu dodatkowej składki możliwe jest zawarcie ubezpieczenia bagażu podróżnego od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz zagubienia przez przewoźnika. 

Swoboda wyboru zakresu, sum ubezpieczenia czy czasu ochrony

Jesteś pracodawcą i szukasz dla swoich pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków tylko w miejscu pracy i w drodze do niej i z powrotem?

Czy może ubezpieczasz się indywidualnie lub większą grupę przed wyjazdem i wolisz pełną 24 godzinną ochronę w życiu prywatnym i zawodowym? W NNW WARTA Pomoc w Wypadku znajdziesz ofertę dla siebie!

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć duże możliwości wyboru zakresu ochrony.

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie NNW - WARTA POMOC W WYPADKU jest często zawierane przez zakłady pracy i różnego rodzaju organizacje. Dlatego oferujemy tańszy wariant pozwalający na udzielanie ochrony tylko w przypadku zdarzeń które mogą się zdarzyć podczas pracy zawodowej lub nauki oraz w drodze „do/z"  miejsca pracy lub nauki.

Klientom indywidualnym oraz organizatorom konferencji czy różnych wyjazdów proponujemy wariant, w którym ochrona działa 24 godziny na dobę, zarówno w życiu prywatnym, jaki i zawodowym. To idealne rozwiązanie, dla tych którzy chcą mieć kompleksową ochronę bez względu na to, gdzie się znajdują i co robią.

Umowa w swojej podstawowej wersji zapewnia ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków polegającymi na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli.

Dodatkowo umowa może zostać rozszerzona o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

 • zawału serca i udaru mózgu,
 • chorób tropikalnych,
 • działań wojennych i stanu wyjątkowego.

 Pamiętaj! Ochrona działa nie tylko na terenie Polski, ale też za granicą!

 

NNW Komunikacyjne

Elastyczność w kształtowaniu zakresu ochrony i wysokości świadczeń w razie wypadku

NNW Komunikacyjne może gwarantować nie tylko wysokie wypłaty dla wszystkich pasażerów Twojego auta poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym. Dobierając odpowiedni zakres ubezpieczenia, możesz uzyskać ochronę również w wypadkach innych niż komunikacyjne.

Dla kogo?

Dla każdego, kto ceni sobie możliwość samodzielnego kształtowania zakresu ochrony i wysokości świadczeń.

Dlaczego warto?

Jako ubezpieczający możesz wybrać dowolną sumę z przedziału 5 tys. - 100 tys. zł. Będzie ona stanowiła górną granicę odpowiedzialności WARTY w odniesieniu do każdego ubezpieczonego, czyli wszystkich podróżujących pojazdem w momencie wypadku.

Rozszerzając ochronę o wariant Komfort, zyskujesz dodatkowe ubezpieczenie całkowitej niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku komunikacyjnego dla wszystkich ubezpieczonych.

Ale to nie koniec! Możesz też dokupić ubezpieczenie NNW Bezpieczna Rodzina, które gwarantuje wypłatę bardzo wysokich kwot w razie śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym. Za 29 zł rocznie można liczyć na wypłatę 100 tys. zł, a za 49 zł - 150 tys. zł. Do pakietu OC Komfort proponujemy też tradycyjne NNW na sumę do 5 tys. zł do 100 tys. zł.  obejmujące wszystkich pasażerów.

Jeśli więc jesteś głową rodziny i spotka Cię nieszczęście w czasie kierowania samochodem, Twoja rodzina może otrzymać nawet 250 tys. zł odszkodowania. I to wszystko za niewielką roczną składkę.

Ponieważ stali klienci zyskują więcej, przedłużając Pakiet OC Komfort na kolejny rok podwyższymy sumę ubezpieczenia tradycyjnego NNW bez dodatkowych opłat.

Więcej w korzyści: Dobre zabezpieczenie rodziny

Dobre zabezpieczenie rodziny

Nawet 250 tys. zł mogą sięgnąć wypłaty w razie śmierci kierowcy w nieszczęśliwym wypadku. Wystarczy do tradycyjnego NNW komunikacyjnego na sumę 100 tys. zł, dokupić pakiet NNW Bezpieczna Rodzina gwarantujący wypłatę do 150 tys. zł.

Dla kogo?

Dla każdej głowy rodziny, która chciałaby niewielkim kosztem zabezpieczyć swoją rodzinę.

Dlaczego warto? 

Opcja  NNW Bezpieczna Rodzina gwarantuje wypłatę bardzo wysokich kwot w razie śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym. Za 29 zł rocznie można liczyć na wypłatę 100 tys. zł, a za 49 zł - 150 tys. zł. Do pakietu OC Komfort proponujemy też tradycyjne NNW na sumę do 5 tys. zł do 100 tys. zł.  obejmujące wszystkich pasażerów.

Jeśli więc jesteś głową rodziny i spotka Cię nieszczęście w czasie kierowania samochodem, Twoja rodzina może otrzymać nawet 250 tys. zł odszkodowania. I to wszystko za niewielką roczną składkę.

Ponieważ stali klienci zyskują więcej, przedłużając Pakiet OC Komfort na kolejny rok podwyższymy sumę ubezpieczenia tradycyjnego NNW bez dodatkowych opłat.

Dodatkowe świadczenia w razie wypadku za granicą

Jeśli nieszczęśliwy wypadek zdarzy się poza granicami RP i konieczny jest transport ubezpieczonego do Polski, WARTA zwraca takie koszty. Jeśli ubezpieczony zmarł na skutek wypadku – pokrywamy koszty sprowadzenia zwłok lub prochów.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć dodatkowe zabezpieczenie w razie wypadku za granicą.

Dlaczego warto?

Dzięki takiej polisie sam ubezpieczony lub jego rodzina będą zabezpieczeni przed dodatkowymi wydatkami w razie wypadku za granicą (w całej Europie - w tym Rosji i Turcji w europejskich częściach ich terytoriów - oraz Maroku, Tunezji i Izraelu).

Jeśli po wypadku ubezpieczony musi być przetransportowany do Polski, WARTA zwraca takie koszty do 1,5 tys. zł, nie więcej jednak niż do wysokości kosztów jakie WARTA poniosłaby, zlecając wykonanie tej usługi uprawnionemu przedsiębiorstwu w Polsce.

W przypadku śmierci ubezpieczonego w wypadku uprawnionemu przysługuje również, ponad sumę ubezpieczenia, zwrot kosztów sprowadzenia zwłok lub prochów Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce. Przy czym górny limit takich wydatków to 3 tys. zł i nie więcej niż koszty jakie poniosłaby WARTA zlecając wykonanie tej usługi uprawnionemu przedsiębiorstwu w Polsce.

Zwrot kosztów leczenia w razie wypadku w Polsce

Jeśli po wypadku ubezpieczony musiał poddać się leczeniu, pokrywamy jego koszty do wysokości 1 tys. zł. Trzeba tylko pamiętać o udokumentowaniu wydatków fakturami lub rachunkami.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce sobie zagwarantować dodatkowe wsparcie finansowe na wypadek leczenia po wypadku.

Dlaczego warto?

Oprócz podstawowych świadczeń z polisy NNW (czyli np. wypłaty z tytułu uszczerbku na zdrowiu), WARTA może pokryć koszty leczenia w Polsce do wysokości 1 tys. zł. Za koszty leczenia uważa się wydatki powstałe z tytułu:

 • udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,
 • pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych),
 • nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
 • przewozu Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do szpitala lub ambulatorium.

Ubieganie się o zwrot jest proste. Wystarczy przedstawić dostarczone oryginalne rachunki lub faktury i dowody opłat, żeby dostać zwrot poniesionych wydatków. 

Kumulacja wypłat z różnych wariantów umowy

Zawierając umowę w wariancie Komfort i przystępując do grupowego ubezpieczenia WARTA Życie, możesz - w razie wypadku komunikacyjnego - zagwarantować sobie dwie wypłaty z tytułu trwałej niezdolności do pracy. Dodatkowo z umowy podstawowej w wersji Standard będziesz mógł liczyć na wypłatę z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dla kogo?

Dla każdego, kto w sytuacji niezdolności do pracy na skutek wypadku chciałby liczyć na dodatkową wypłatę.

Dlaczego warto?

Rozszerzając umowę w wariancie Standard o wariant Komfort i przystępując do grupowego ubezpieczenia WARTA Życie, możesz uzyskać dodatkowe zabezpieczenie w razie trwałej niezdolności do pracy na skutek wypadku. Co ważne WARTA Życie obejmuje nie tylko wypadki komunikacyjne, ale też zdarzenia nie związane z podróżą samochodem. Dlatego w razie wypadku komunikacyjnego łączna wypłata może wynieść nawet 17 tys. zł (15 tys. zł z ubezpieczenia WARTA Życie i 2 tys. zł z tytułu zawarcia umowy w wariancie Komfort).

Dodatkowo, jeśli zawarłeś umowę w wersji Standard, np. na 20 tys. zł i wypłata będzie realizowana po wypadku komunikacyjnym, to w przypadku 100 proc. trwałego inwalidztwa dostaniesz właśnie taką kwotę.

Łącznie z wypłatami z tytułu niezdolności do pracy z wariantu Komfort i ubezpieczeniem WARTA Życie będzie to, np. 37 tys. zł.

Porównanie produktów

 

Opcje dodatkowe

Program Ochronny

Dodatkowe zabezpieczenie w razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku

W każdej polisie na życie masz zabezpieczenie na wypadek Twojej śmierci. W zależności od tego, jaki produkt wybierzesz, możesz dokupić dodatkowe zabezpieczenie najbliższych na wypadek Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. W takiej sytuacji świadczenia z tytułu śmierci i śmierci w wyniku wypadku sumują się!

Dla kogo?

Dla każdego, kto myśli o dodatkowym zabezpieczeniu bliskich na wypadek nieszczęścia.

Dlaczego warto?

Wybór opcji „Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku" do umowy, w której masz już gwarancję wypłaty w razie śmierci, daje możliwość uzyskania wyższego świadczenia. Po prostu świadczenia z obu rodzajów umów mogą się sumować.

Unikalny pakiet ubezpieczeń ochronnych

Program Ochronny to specjalna oferta, skierowana wyłącznie do posiadaczy wybranych umów ubezpieczenia na życie w Warcie. Obecnie jest on dostępny dla przystępujących do umowy Diamentowa Przyszłość w wariancie Uniwersalnym.

Dla kogo?

To oferta dla osób w wieku 15-65 lat, które chcą zabezpieczyć siebie i najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych.

Dlaczego warto?

Opłacają niewielkie składki możesz zagwarantować sobie i rodzinie np. pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem w ramach tzw. assistance medycznego. Za 4,50 zł miesięcznie uzyskujesz m.in. prawo do organizacji i pokrycia kosztów wizyty pediatry jeśli dziecko zachoruje. Umowa może też gwarantować wypłatę w sytuacji gdy trafisz do szpitala czy będziesz musiał przejść poważną operację. To również gwarancja wypłat w razie śmierci lub trwałego inwalidztwa czy uszczerbku na zdrowiu.

Pomoc medyczna przez całą dobę

Tylko 4,5 zł miesięcznie wystarczy, żeby kupić Warta Assistance Medyczny i zapewnić całej rodzinie szeroką pomoc i opiekę w razie problemów ze zdrowiem. Będziesz mógł wezwać pediatrę do chorego dziecka, bez względu na porę dnia i nocy, a my zapewnimy organizację i pokrycie kosztów jego wizyty.

Dla kogo?

Dla każdego kto chce zagwarantować sobie wparcie organizacyjne i informacyjne w razie problemów ze zdrowiem.

Dlaczego warto?

Wybierając Warta Assistance Medyczny Ty i Twoja rodzina możecie korzystać z kompleksowej pomocy w razie problemów ze zdrowiem. Umowa może obejmować następujący zakres usług:

- Wizyta lekarza lub pielęgniarki

- Wizyta pediatry

-Transport medyczny

- Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego

- Opieka domowa po hospitalizacji

- Prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania

- Pobyt Opiekuna Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym

- Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi

- Przejazd dzieci lub osób niesamodzielnych do wskazanej osoby, która się nimi zaopiekuje

- Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej

- Korzystanie ze zdrowotnych usług informacyjnych

- Baby assistance – czyli m.in. dostęp do informacji o objawach ciąży, badaniach prenatalnych, pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie, obowiązkowych szczepieniach dzieci. 

Płacisz za to, czego potrzebujesz

W zależności od Twoich potrzeb możesz w dowolny sposób dopasować zakres umowy oraz poszczególne sumy ubezpieczenia. Wszystko zależy od Twojej sytuacji życiowej, potrzeb i oczekiwań.

Dla kogo?

Dla każdego, kto lubi sam decydować za jakie opcje w ubezpieczeniu płaci.

Dlaczego warto?

Żeby skorzystać z zalet Programu Ochronnego, wystarczy wybrać jedną z poniższych opcji. Umowa może obejmować:

- Zgon w wyniku wypadku

- Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

- Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku

- Powstanie trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku

-  Pobyt w szpitalu

- Operacje

- Poważne zachorowanie

- Assistance Medyczne

 

Copyright © DK Autoryzowane Biuro Ubezpieczeń