dodaj do ulubionych Ubezpieczenia Warta Lublin
biuro@ubezpieczenialublin.pl


Idź do DK Autoryzowane Biuro Ubezpieczeń | Warta Lublin Oblicz skladkę ubezpieczenia online

Podróż i wypoczynek

Elastyczna oferta dla odpoczywających

Jedziesz wylegiwać się na plaży, czy zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną czy większą grupą? Wyjeżdżasz za granicę czy zostajesz w Polsce? W ramach Warta Travel plus możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

Dla kogo?

Dla każdego, kto nie lubi płacić za zbędne opcje, zaszyte w zwykłych pakietach.

Dlaczego warto?

Warta Travel plus podstawę pakietu stanowią opcje, które – naszym zdaniem - są niezbędne wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. Będą to m.in.:

 • organizacja i pokrycie kosztów leczenia nawet do 800 tys. zł – jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi,
 • organizacja i pokrycie nielimitowanych kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok,
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • podstawowy pakiet usług assistance, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony, możesz wybrać m.in.:

 • wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie narciarstwa z assistance dodatkowym obejmującym koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego, odpowiedzialność cywilną oraz specjalny pakiet SKI PLUS,
 • wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi assistance, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby lub wypadku rodziców czy organizację i pokrycie kosztów powrót osób bliskich (np. dzieci czy współmałżonka) 
 • wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą.

Pokrycie pełnych kosztów pomocy

Aż 12 z 18 opcji pomocy assistance w Warta Travel plus nie zawiera żadnych ograniczeń kwotowych. Gwarantuje to, np. brak problemów z pokryciem kosztów transportu z zagranicy, w razie wypadku czy poważnej choroby lub zapewnienia opieki nad dziećmi w przypadku hospitalizacji opiekuna przez niezbędny okres. 

Dla kogo?

Dla każdego, kogo nie stać na pokrycie niespodziewanie wysokich kosztów pomocy w razie kłopotów ze zdrowiem czy wypadku. To szczególnie ważne w przypadku wyjazdów rodzinnych, bo gwarantuje dzieciom pełną opiekę w razie problemów ze zdrowiem rodzica. 

Dlaczego warto?

Transport medyczny to wydatek rzędu kilku czy nawet kilkunastu tysięcy euro. Inne usługi assistance (np. powrót osób bliskich, opieka nad dziećmi czy kontynuacja podróży) to też nie małe koszty. Dlatego dobrze, jeśli tego typu usługi nie pomniejszają np. limitu na koszty leczenia, tylko są realizowane do wysokości rzeczywistych kosztów – tak, jak jest w Warta Travel plus. Aż 12 z 18 opcji pomocy assistance w Warta Travel plus, nie zawiera żadnych ograniczeń kwotowych pomocy. To rzadkość na rynku.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: 

WARTA Travel plus dowiedz się więcej

Ochrona dla osób przewlekle chorych

Osobom, które leczą się na choroby przewlekłe, sugerujemy zakup polisy gwarantującej  pokrycie kosztów leczenia za granicą będących następstwem takiej choroby. Jeśli będzie taka potrzeba - sprowadzimy taką osobę do Polski transportem medycznym. 

Dla kogo taka opcja jest korzystna? 

Dla wszystkich osób, które leczą się na określone schorzenie od dłuższego czasu i mogą obawiać się pogorszenia się swojego stanu zdrowia.

Dlaczego taka opcja jest korzystna?

Brak rozszerzenia o ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych, może skutkować koniecznością wydania z własnej kieszeni nawet kilku czy kilkunatu tysięcy tysięcy euro. Z takimi wydatkami trzeba się liczyć, jeśli trzeba będzie zapłacić za leczenie i transport do Polski chorej osoby.

Standardem jest, że w podstawowych wariantach ubezpieczeń turystycznych, tego typu koszty w przypadku nagłego nasilenia objawów choroby przewlekłej, nie są pokrywane z polisy.

Trzeba jednak pamiętać, że wykupienie tej opcji nie oznacza, że można wyjeżdżać za granicę nie bacząc na swój stan zdrowia. Nie odpowiadamy bowiem za koszty powstałe w przypadku:

 • istnienia przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży zagranicznej ze względów zdrowotnych,
 • gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania do wykonania operacji lub poddania się leczeniu w szpitalu.

Pozostałe wszelkie zdarzenia nagłe i przypadkowe oczywiście będą objęte ochroną.

Czytaj też poradnik: Kto powinien rozszerzyć polisę turystyczną o następstwa chorób przewlekłych?

Specjalny pakiet dla windsurferów

Z nami wyjazd na deskę czy narty wodne jest rzeczywiście bezpieczny. Jeśli stracisz swoją deskę lub ulegnie ona uszkodzeniu, wypłacimy Ci odszkodowanie.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce dobrze zabezpieczyć się na wypadek utraty czy uszkodzenia deski windsurfingowej czy nart wodnych.

Dlaczego warto?

Chronimy w pełni Twój sprzęt od utraty czy uszkodzenia na skutek:

 • udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku (np. z pokoju hotelowego lub zamykanego bagażnika samochodu zostawionego na terenie strzeżonym),
 • zaginięcia w trakcie przewozu (przez zawodowego przewoźnika),
 • wypadku na wodzie,
 • wypadku środka komunikacji (samochód, pociąg, samolot),
 • innych zdarzeń losowych (np. pożaru w hotelu, powodzi, lawiny itp).

Co ważne, jako sprzęt do windsurfingui rozumiemy nie tylko deskę, ale też cały osprzęt i ekwipunek, czyli, np. maszt, żagle czy piankę ochronną itp. Dlatego możesz ubezpieczyć ten sprzęt nawet na 10 tys. zł.

Pełna ochrona sprzętu narciarskiego

Z nami wyjazd na narty jest rzeczywiście bezpieczny. Jeśli stracisz swoje narty, ulegną one uszkodzeniu lub zniszczeniu z ubezpieczenia "SKI – sprzęt narciarski" wypłacimy Ci za nie odszkodowanie. Jeśli wybierzesz dodatkowo pakiet SKI Plus, pokryjemy koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego. Wszystko po to, żeby Twój wyjazd był udany!!

Dla kogo taka opcja jest korzystna?

Dla każdego, kto chce dobrze zabezpieczyć się na wypadek utraty czy uszkodzenia nart czy deski snowboardowej.

Dlaczego taka opcja jest korzystna?

Chronimy w pełni Twój sprzęt narciarski od utraty czy uszkodzenia na skutek:

 • udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku (np. z pokoju hotelowego lub zamykanego bagażnika samochodu zostawionego na terenie strzeżonym),
 • zaginięcia w trakcie przewozu (przez zawodowego przewoźnika),
 • wypadku na stoku,
 • wypadku środka komunikacji (samochód, pociąg, samolot),
 • innych zdarzeń losowych (np. pożaru w hotelu, powodzi, lawiny itp).

Co ważne jako sprzęt narciarski rozumiemy, nie tylko narty, ale też cały osprzęt i ekwipunek, czyli, np. buty, gogle, kask, kijki czy kombinezon. To wszystko możesz ubezpieczyć do kwoty 10 tys. zł.

Pamiętaj! Jeśli wykupisz opcję SKI Plus, pokryjemy koszty wypożyczenia nowego sprzętu do kwoty 40 zł dziennie, przez maksymalnie 7 dni.

Zobacz też Poradnik: Jak szybko dostać odszkodowanie w razie zniszczenia lub utraty sprzętu narciarskiego?

Ubezpieczenie nawet na wypadek braku śniegu

Jeśli trasy zjazdowe będą zamknięte z powodu złej pogody wypłacamy 40 zł dziennie rekompensaty za brak możliwości jazdy na nartach. Dodatkowo zwracamy 80 proc. kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów oraz uczestnictwa w zajęciach szkółki narciarskiej, jeśli nie możesz zjeżdżać ze względu na wypadek czy chorobę objętą ochroną ubezpieczeniową.

Dla kogo?

Dla każdego, kto nie chce ponosić z własnej kieszeni wydatków, które są zbędne w przypadku np. braku śniegu, choroby czy wypadku. 

Dlaczego warto?

Gdy po przybyciu na miejsce wypoczynku okazuje się, że wszystkie trasy zjazdowe w okolicy są zamknięte z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, tracisz nie tylko dobry humor, ale i pieniądze.

Możemy Ci go nieco poprawić wypłacając 40 zł rekompensaty za każdy dzień zamknięcia tras zjazdowych w okolicy. Co najważniejsze, rekompensata obejmuje nie tylko przypadki, w których nie możesz zjeżdżać ze względu na brak śniegu, ale też gęstą mgłę, zagrożenie lawinowe czy zadymkę śnieżną.

Dodatkowo, jeśli nie możesz zjeżdżać z powodu choroby czy wypadku, zwrócimy Ci 80 proc. kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów oraz uczestnictwa w zajęciach szkółki narciarskiej.

 

WARTA Travel plus

Elastyczna oferta dla odpoczywających

Jedziesz wylegiwać się na plaży, czy zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną czy większą grupą? Wyjeżdżasz za granicę czy zostajesz w Polsce? W ramach Warta Travel plus możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

Dla kogo?

Dla każdego, kto nie lubi płacić za zbędne opcje, zaszyte w zwykłych pakietach.

Dlaczego warto?

Warta Travel plus podstawę pakietu stanowią opcje, które – naszym zdaniem - są niezbędne wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. Będą to m.in.:

 • organizacja i pokrycie kosztów leczenia nawet do 800 tys. zł – jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi,
 • organizacja i pokrycie nielimitowanych kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok,
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • podstawowy pakiet usług assistance, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony, możesz wybrać m.in.:

 • wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie narciarstwa z assistance dodatkowym obejmującym koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego, odpowiedzialność cywilną oraz specjalny pakiet SKI PLUS,
 • wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi assistance, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby lub wypadku rodziców czy organizację i pokrycie kosztów powrót osób bliskich (np. dzieci czy współmałżonka) 
 • wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Warta Travel plus  dowiedz się więcej

Pokrycie pełnych kosztów pomocy

Aż 12 z 18 opcji pomocy assistance w Warta Travel plus nie zawiera żadnych ograniczeń kwotowych. Gwarantuje to, np. brak problemów z pokryciem kosztów transportu z zagranicy, w razie wypadku czy poważnej choroby lub zapewnienia opieki nad dziećmi w przypadku hospitalizacji opiekuna przez niezbędny okres.

Dla kogo?

Dla każdego, kogo nie stać na pokrycie niespodziewanie wysokich kosztów pomocy w razie kłopotów ze zdrowiem czy wypadku. To szczególnie ważne w przypadku wyjazdów rodzinnych, bo gwarantuje dzieciom pełną opiekę w razie problemów ze zdrowiem rodzica.

Dlaczego warto?

Transport medyczny to wydatek rzędu kilku czy nawet kilkunastu tysięcy euro. Inne usługi assistance (np. powrót osób bliskich, opieka nad dziećmi czy kontynuacja podróży) to też nie małe koszty. Dlatego dobrze, jeśli tego typu usługi nie pomniejszają np. limitu na koszty leczenia, tylko są realizowane do wysokości rzeczywistych kosztów – tak, jak jest w Warta Travel plus. Aż 12 z 18 opcji pomocy assistance w Warta Travel plus, nie zawiera żadnych ograniczeń kwotowych pomocy. To rzadkość na rynku.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Warta Travel plus  dowiedz się więcej

Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w trakcie wypoczynku

Jako jedno z niewielu towarzystw na rynku pokrywamy – w ramach opcji dodatkowej - wydatki związane kontynuacją leczenia Polsce, urazów powstałych w czasie wypoczynku i to bez względu na to czy nieszczęście spotka Cię w Polsce czy za granicą. 

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć gwarancję, że po nieszczęśliwym wypadku np. na stoku – czy to w kraju, czy za granicą - nie będzie musiał z własnej kieszeni płacić za kontynuację leczenia w Polsce.

Dlaczego warto?

W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, pokrywamy wszystkie niezbędne wydatki na leczenie urazów powstałych w czasie wypadku. Czasem jednak jest ono długotrwałe i nie sposób go zakończyć za granicą. Wtedy pozostaje kontynuować leczenie w Polsce.

I tu przydaje się ta opcja, bo choć teoretycznie leczenie w ramach systemu publicznego jest bezpłatne, to wiadomo, że w praktyce trzeba za niektóre zabiegi płacić samemu. Szczególnie w przypadku urazów typowo narciarskich, gdzie zwłoka w wykonaniu zabiegu może spowodować nawet nieodwracalne kalectwo.

Dlatego WARTA oferuje pokrycie do 2 tys. zł kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w czasie wypoczynku,  a w szczególności:

 • badań, zabiegów i operacji,
 • pobytu w szpitalu,
 • zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, pod warunkiem, że nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.

Zaletą tej opcji jest prosta procedura uzyskiwania refundacji kosztów. Wystarczy:

 • przedstawić dokumentację medyczną z przebiegu leczenia po wypadku tzw. historię choroby,
 • złożyć do WARTY rachunki za udzieloną pomoc lekarską, wykonane badania, zabiegi czy operacje w wraz z dowodami ich opłacenia,
 • złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia szkody. 

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

WARTA Travel dowiedz się więcej

Bagaż dobrze ubezpieczony

Utrata bagażu może popsuć wakacje i skomplikować każdy wyjazd. Dlatego warto ubezpieczyć się od takiego przypadku. Gwarantujemy zwrot wydatków poniesionych na zakup przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku tj. odzież czy przybory toaletowe oraz rekompensatę za utracone przedmioty codziennego użytku z walizkami i torbami włącznie. 

Dla kogo taka opcja jest korzystna?

Dla każdego, kto zabiera ze sobą w podróż drogi sprzęt elektroniczny czy sportowy i  chce dobrze zabezpieczyć się na wypadek jego utraty.

Dlaczego taka opcja jest korzystna?

Ubezpieczenie bagażu w pakiecie Warta Travel Plus obejmuje nie tylko przedmioty codziennego użytku z walizkami i torbami włącznie, ale też:

 • przenośny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, kamery, przenośne odtwarzacze muzyki i filmów wraz ze słuchawkami, a także ładowarki do tych przedmiotów
 •  pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku
 • wózek dziecięcy, wózek inwalidzki,
 • sprzęt sportowy wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, czyli narty biegowe, zjazdowe i wodne, deska snowboardowa, deska windsurfingowa, deska surfingowa, rower, kijki trekingowe, nordic walking, narciarskie, sprzęt do nurkowania, sprzęt do gry w tenisa ziemnego, sprzęt do gry w golfa, sprzęt do wspinaczki górskiej lub skałkowej

Zaletą tego ubezpieczenia jest bardzo szeroki zakres ochrony, obejmujący utratę lub zniszczenie bagażu w przypadku:

 • udokumentowanej kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • zaginięcia w czasie znajdowania się pod opieką zawodowego przewoźnika
 • zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego ubezpieczony nie mógł dopilnować i zabezpieczyć bagażu i sprzętu sportowego przed kradzieżą
 • zdarzenia losowego
 • wypadku lub katastrofy środka komunikacji

W przypadku opóźnienia bagażu podróżnego przez zawodowego przewoźnika gwarantujemy zwrot wydatków poniesionych na zakup przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku tj. odzież czy przybory toaletowe.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

WARTA Travel plus  dowiedz się więcej

Pełna ochrona sprzętu narciarskiego

Z nami wyjazd na narty jest rzeczywiście bezpieczny. Jeśli stracisz swoje narty, ulegną one uszkodzeniu lub zniszczeniu z ubezpieczenia "SKI – sprzęt narciarski" wypłacimy Ci za nie odszkodowanie. Jeśli wybierzesz dodatkowo pakiet SKI Plus, pokryjemy koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego. Wszystko po to, żeby Twój wyjazd był udany!!

Dla kogo taka opcja jest korzystna?

Dla każdego, kto chce dobrze zabezpieczyć się na wypadek utraty czy uszkodzenia nart czy deski snowboardowej.

Dlaczego taka opcja jest korzystna?

Chronimy w pełni Twój sprzęt narciarski od utraty czy uszkodzenia na skutek:

 • udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku (np. z pokoju hotelowego lub zamykanego bagażnika samochodu zostawionego na terenie strzeżonym),
 • zaginięcia w trakcie przewozu (przez zawodowego przewoźnika),
 • wypadku na stoku,
 • wypadku środka komunikacji (samochód, pociąg, samolot),
 • innych zdarzeń losowych (np. pożaru w hotelu, powodzi, lawiny itp).

Co ważne jako sprzęt narciarski rozumiemy, nie tylko narty, ale też cały osprzęt i ekwipunek, czyli, np. buty, gogle, kask, kijki czy kombinezon. To wszystko możesz ubezpieczyć do kwoty 10 tys. zł.

Pamiętaj! Jeśli wykupisz opcję SKI Plus, pokryjemy koszty wypożyczenia nowego sprzętu do kwoty 40 zł dziennie, przez maksymalnie 7 dni.

Zobacz też Poradnik: Jak szybko dostać odszkodowanie w razie zniszczenia lub utraty sprzętu narciarskiego?

Ubezpieczenie nawet na wypadek braku śniegu

Jeśli trasy zjazdowe będą zamknięte z powodu złej pogody wypłacamy 40 zł dziennie rekompensaty za brak możliwości jazdy na nartach. Dodatkowo zwracamy 80 proc. kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów oraz uczestnictwa w zajęciach szkółki narciarskiej, jeśli nie możesz zjeżdżać ze względu na wypadek czy chorobę objętą ochroną ubezpieczeniową.

Dla kogo?

Dla każdego, kto nie chce ponosić z własnej kieszeni wydatków, które są zbędne w przypadku np. braku śniegu, choroby czy wypadku.

Dlaczego warto?

Gdy po przybyciu na miejsce wypoczynku okazuje się, że wszystkie trasy zjazdowe w okolicy są zamknięte z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, tracisz nie tylko dobry humor, ale i pieniądze.

Możemy Ci go nieco poprawić wypłacając 40 zł rekompensaty za każdy dzień zamknięcia tras zjazdowych w okolicy. Co najważniejsze, rekompensata obejmuje nie tylko przypadki, w których nie możesz zjeżdżać ze względu na brak śniegu, ale też gęstą mgłę, zagrożenie lawinowe czy zadymkę śnieżną.

Dodatkowo, jeśli nie możesz zjeżdżać z powodu choroby czy wypadku, zwrócimy Ci 80 proc. kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów oraz uczestnictwa w zajęciach szkółki narciarskiej.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

WARTA Travel  dowiedz się więcej

WARTA Business Travel

Ochrona dostosowana do profilu pracowników

Pakiet WARTA BusinessTravel jest dostępny w dwóch pakietach:  rotacyjnym i VIP, różniących się zakresem ochrony i zasadami jej udzielania. Ten pierwszy jest skierowany do pracowników. Drugi – do kadry menedżerskiej.

Dla kogo?

Dla firm, które równie często wysyłają w delegację pracowników jak i menadżerów.

Dlaczego warto?

Zróżnicowanie zakresu ochrony w ramach jednego pakietu pozwala dostosować zakres ochrony do potrzeb różnych grup pracowników. Jednocześnie unika się kłopotów związanych zarządzaniem dwoma odrębnymi umowami, pilnowaniem płatności itp.

W ramach WARTA BusinessTravel pakiet rotacyjny dla pracowników zawiera wszystkie niezbędne opcje gwarantując im bezpieczeństwo i pomoc w razie kłopotów w delegacji. Pakiet VIP zapewnia jeszcze lepszą pomoc, a dodatkowo gwarantuje 12 miesięczną ochronę, również w trakcie wyjazdów prywatnych.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

WARTA Business Travel   dowiedz się więcej

Składka tylko za wykorzystany okres ochrony

W WARCIE nie musisz przy podpisywaniu umowy dokładnie określać, ile dni Twoi pracownicy spędzą w delegacji i monitorować, czy ta liczba nie została przekroczona. Deklarujesz przybliżoną liczbą dni i rozliczasz się raz w roku po zakończeniu umowy – albo dopłacasz składkę, albo dostajesz zwrot.

Dla kogo?

Dla pracodawców, którzy przy zawieraniu umowy nie są w stanie przewidzieć, którzy pracownicy i na ile dni będą w ciągu roku wyjeżdżali.

Dlaczego warto?

System pozwalający na rozliczenie składki na koniec roku pozwala dostosować wydatki na ubezpieczenie turystyczne pracowników do rzeczywistych potrzeb firmy. Przy zawieraniu umowy deklarujesz, ile - mniej więcej - Twoi pracownicy spędzą w delegacji. Jeśli w ciągu roku ten limit się wyczerpie, nie trzeba, np. zawierać nowej umowy czy aneksować dotychczasowej. Pracownicy dalej wyjeżdżają w podróż ubezpieczeni, tylko na podstawie zgłoszenia. A po zakończeniu roku podsumowujemy o ile ustalony limit został przekroczony i dopłacasz składkę. Pamiętaj jednak, że w przypadku dopłaty składki, stosuje się 20 proc. zwyżkę z tytułu przekroczenia liczby "osobodni".

Dobrym rozwiązaniem jest zadeklarowanie większej liczby "osobodni" i zmniejszenie obciążenia składką przez jej rozbicie na cztery raty (co jest możliwe w przypadku, gdy łączna składka wynosi ponad 1000 zł, a umowa jest zawierana na 12 miesięcy). Jeśli pracownicy nie wykorzystają limitu, zwrócimy Ci nadpłaconą składkę.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

WARTA Business Travel  dowiedz się więcej

Pomoc organizacyjna dla menadżerów w delegacji

W pakiecie VIP WARTA ubezpieczenia BusinessTravel oferujemy tzw. Concierge, czyli organizację usług. Na życzenie menadżera możemy mu zarezerwować stolik w restauracji, nocleg w hotelu czy zorganizować miejsce na spotkanie biznesowe. W obcym mieście takie usługi są nadzwyczaj przydatne.

Dla kogo?

Dla każdego menedżera, który ceni sobie wsparcie organizacyjne w załatwianiu drobnych, ale uciążliwych i czasochłonnych spraw.

Dlaczego warto?

W czasie wyjazdu mogą zdarzyć się różne sytuacje, a sekretarka nie pracuje 24 godziny na dobę. Dlatego warto mieć dostęp do infolinii, na której przeszkolony pracownik udzieli Ci wszelkiej pomocy związanej z organizacją usług. Mogą one dotyczyć zarówno spraw zawodowych (np. rezerwacji hotelu, stolika w restauracji czy miejsca na spotkanie biznesowe), albo tego jak możesz zorganizować sobie czas wolny (informacja i rezerwacja biletów na koncert, wynajęcie sprzętu sportowego). Szczegółowych informacji, co do zakresu możliwej pomocy udzieli Ci operator infolinii.

Pamiętaj! Sama organizacja usługi (np. rezerwacja pokoju) jest bezpłatna, ale za usługę (np. nocleg w hotelu) płacisz Ty.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

WARTA Business Travel  dowiedz się więcej

Minimum formalności przy obsłudze ubezpieczenia

Ochrona dla wyjeżdżającego pracownika czy grupy pracowników jest uruchamiana automatycznie. Wystarczy wysłanie tzw. wniosku podróżnego, najpóźniej dzień przed wyjazdem na adres e-mail, faxem czy listem poleconym. W przypadku VIP-ów nie wymagamy takich zgłoszeń.

Dla kogo?

Dla każdego przedsiębiorcy, który nie ma ochoty poświęcać swojego czasu lub czasu pracowników na administrowanie programem ubezpieczeń turystycznych.

Dlaczego warto?

Przy zawieraniu umowy określasz, ile – mniej więcej – dni pracownicy spędzą w delegacji. Liczba tzw. osobodni, wpływa na to, ile dostajesz kart rotacyjnych, które dla wyjeżdżających pracowników są potwierdzeniem posiadania ochrony. Na przykład:

 • od 50 do 100 dni – 5 kart,
 • od 101 do 200 dni – 10 kart,
 • od 201 do 350 dni – 20 kart,
 • od 351 dni do 600 dni – 35 kart,
 • od 601 do 1000 dni – 50 kart,
 • powyżej 1000 dni – po 10 kart za każde kolejne rozpoczęte 100 osobodni.

Ważne! W przypadku wyjazdów grupowych potwierdzeniem ubezpieczenia może być jedna karta rotacyjna.

Jedynym obowiązkiem pracownika jest wysłanie do WARTY nie później niż dzień przed podróżą, tzw. zgłoszenia wyjazdu (mailem, faxem, listem poleconym) z określeniem na, ile dni będzie wyjeżdżał. Jeśli wyjazd skróci się lub wydłuży – wystarczy informacja do WARTY, żeby skorygować liczbę dni.

Pamiętaj! Objęci pakietem VIP mają pełną ochronę przez cały rok, bez potrzeby zgłaszania wyjazdu.

Zastępstwo chorego pracownika

Wysłany w delegację pracownik zachorował, a Ty musisz szybko posłać zastępstwo? My pokryjemy koszty podróży. Możesz też skorzystać z pomocy w znalezieniu na miejscu pracownika tymczasowego, który przejmie obowiązki służbowe pracownika, który zachorował lub uległ wypadkowi.

Dla kogo?

Szczególnie dla firm, które często delegują pracowników do prostych, ale pilnych prac.

Dlaczego warto?

Taka opcja pozwala zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z zastępstwem dla pracownika, który zachorował lub uległ wypadkowi.

Jeśli nie ma kogo wysłać na zastępstwo, można skorzystać z innej opcji: pomocy w znalezieniu pracownika tymczasowego na miejscu. Ja ona działa? Centrum Alarmowe WARTY na życzenie ubezpieczonego skontaktuje się z trzema biurami pośrednictwa pracy tymczasowej i przedstawi oferty biur, przygotowane na podstawie profilu pracownika określonego przez Ubezpieczonego. Koszty związane z zatrudnieniem takiego pracownika ponosi oczywiście już sam przedsiębiorca.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

WARTA Business Travel  dowiedz się więcej

WARTA Sport

Atrakcyjne opcje dodatkowe

Jesteś sportowcem i chciałbyś zabezpieczyć się na wypadek chwilowej przerwy w karierze wynikającej z nieszczęśliwego wypadku w czasie uprawiania sportu? A może chciałbyś zagwarantować sobie jednorazową wypłatę, jeśli uraz okaże się poważny i będziesz musiał zakończyć karierę. WARTA SPORT daje możliwość rozszerzenia podstawowej ochrony o takie opcje.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chciałby się zabezpieczyć na wypadek konieczności przerwania kariery sportowej.

Dlaczego warto?

WARTA SPORT w podstawowym zakresie gwarantuje:

 • wypłatę świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu,
 • przy wyliczaniu wysokości świadczenia stosujemy tu zasadę "procent za procent", czyli np. jeśli lekarz stwierdzi, że doznana kontuzja, wypadek spowodowały uszczerbek na zdrowiu  w wysokości 25 proc. - zawodnik otrzyma świadczenie w wysokości 25 proc. sumy ubezpieczenia,
 • wypłatę odszkodowania z powodu śmierci Ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

Dodatkowo oprócz ww. świadczeń umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o:

 • zwrot kosztów leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w kraju lub za granicą,
 • zasiłek dzienny – wypłacany w sytuacji, gdy zawodnik jest w pełni niezdolny do uprawiania sportu lub wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem,
 • jednorazowe świadczenie  - wypłacane jest w wysokości 50 proc. sumy ubezpieczenia, w przypadku całkowitej i bezpowrotnej utracie zdolności do uprawiania określonejdyscypliny sportowej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w jego życiu sportowym.

Elastycznie ustalany zakres ochrony

Potrzebujesz ubezpieczenia tylko na zawody? Czy może wolałbyś mieć ochronę przez cały rok, bez względu na to, czy uprawiasz sport, czy odpoczywasz? W WARCIE znajdziesz ofertę dla siebie!

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć duże możliwości wyboru zakresu ochrony.

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie WARTA SPORT jest często zawierane przez zawodowych sportowców lub osoby związane z kulturą fizyczną i sportem. Z myślą o nich przygotowaliśmy możliwość zawarcia umowy obejmującej tylko czas, który zawodnik poświęca uprawianej przez siebie dyscyplinie sportowej (na zawodach, olimpiadach, meczach, treningach, itp.), jak również w czasie drogi do/z tych miejsc. Umowa zawierana jest na okres od jednego miesiąca do roku.

Przygotowaliśmy też możliwość rozszerzenia ochrony na całą dobę, obejmując nią zarówno życie sportowe, jak i prywatne.

Pamiętaj! W każdym wariancie ochrona działa nie tylko na terenie Polski, ale też za granicą!

Atrakcyjne zniżki i warunki płatności dla grup

Nawet 20 proc. zniżki i możliwość rozłożenia składki na raty oferujemy grupom ubezpieczającym się w ramach WARTA SPORT.

Dla kogo?

Dla organizacji, które mogą uzyskać atrakcyjne warunki ochrony dla swoich członków

Dlaczego warto?

W przypadku ubezpieczenia na rok w formie zbiorowej oferujemy możliwość rozłożenia płatności na dwie raty. Dodatkowo, jeśli ochroną ma być objęta duża grupa oferujemy zniżki w wysokości od 5 do nawet 20 proc.

Składki uzależnione od uprawianej dyscypliny sportu

W WARCIE sportowcy i osoby związane ze sportem płacą składki adekwatne do rzeczywistego ryzyka wypadków czy urazów. Zawodowy rugbista zapłaci ponad 3 razy wyższą składkę niż wędkarz.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce płacić składki adekwatne do ryzyka związanego z uprawianym przez siebie sportem.

Dlaczego warto?

WARTA nie widzi powodu, dla którego każdy sportowiec powinien płacić taką samą składkę za ubezpieczenie. Dlatego ustaliliśmy pięć grup ryzyka obejmujących sportowców uprawiających następujące dyscypliny sportowe :

 • grupa I

Badmington, bilard, bowling, brydż sportowy, golf, kręglarstwo, krykiet, szachy, wędkarstwo, 

 • grupa II

Biegi na orientację, gimnastyka sportowa i artystyczna, hokej na trawie, kolarstwo, kulturystyka i trójbój siłowy, lekkoatletyka (z wyjątkiem skoku o tyczce, siedmioboju i dziesięcioboju), łucznictwo, piłka wodna, pływanie, ringo, strzelectwo sportowe, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, żeglarstwo,

 • grupa III

Bojery, kolarstwo torowe, łyżwiarstwo figurowe i szybkie, narciarstwo wodne, surfing, winsurfing, wrotkarstwo, morskie żeglarstwo sportowe i żeglarstwo lodowe,

 • grupa IV

Dalekowschodnie sporty walki, judo, akrobatyka sportowa, kolarstwo szosowe, narciarstwo (z wyłączeniem skoków i biegów zjazdowych), pięciobój nowoczesny, piłka ręczna, saneczkarstwo, siedmiobój i dziesięciobój w lekkoatletyce, skiboby, skok o tyczce, szermierka, 

 • grupa V 

Alpinizm, baseball, softball, bobsleje, boks, dwubój narciarski, futbol amerykański, hokej na lodzie, jeździectwo, koszykówka, lotniarstwo, piłka nożna, płetwonurkowanie sportowe, polo, podnoszenie ciężarów, rugby, siatkówka, skoki do wody, skoki narciarskie, sporty lotnicze, sport motorowodny, sport motorowy, sport balonowy, spadochronowy, taternictwo jaskiniowe, wyścigi konne, zapasy, zjazdowe biegi narciarskie.

Dodatkowo dla osób związanych z kulturą fizyczną i sportem ustaliliśmy trzy grupy ryzyka:

 •  grupa A

Organizatorzy imprez sportowo-rekreacyjnych, pracownicy biurowo-administracyjni związków sportowych, klubów, kół, zrzeszeń, ognisk, sekcji, 

 • grupa B

Sędziowie, nauczyciele wf, lekarze sportowi, obsługa odnowy biologicznej,

 • grupa C

Trenerzy, instruktorzy, asystenci trenerów.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

WARTA Sport  dowiedz się więcej

 

NNW WARTA Pomoc w Wypadku

Swoboda wyboru zakresu, sum ubezpieczenia czy czasu ochrony

Jesteś pracodawcą i szukasz dla swoich pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków tylko w miejscu pracy i w drodze do niej i z powrotem?

Czy może ubezpieczasz się indywidualnie lub większą grupę przed wyjazdem i wolisz pełną 24 godzinną ochronę w życiu prywatnym i zawodowym? W NNW WARTA Pomoc w Wypadku znajdziesz ofertę dla siebie!

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć duże możliwości wyboru zakresu ochrony.

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie NNW - WARTA POMOC W WYPADKU jest często zawierane przez zakłady pracy i różnego rodzaju organizacje. Dlatego oferujemy tańszy wariant pozwalający na udzielanie ochrony tylko w przypadku zdarzeń które mogą się zdarzyć podczas pracy zawodowej lub nauki oraz w drodze „do/z"  miejsca pracy lub nauki.

Klientom indywidualnym oraz organizatorom konferencji czy różnych wyjazdów proponujemy wariant, w którym ochrona działa 24 godziny na dobę, zarówno w życiu prywatnym, jaki i zawodowym. To idealne rozwiązanie, dla tych którzy chcą mieć kompleksową ochronę bez względu na to, gdzie się znajdują i co robią.

Umowa w swojej podstawowej wersji zapewnia ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków polegającymi na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli.

Dodatkowo umowa może zostać rozszerzona o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

 • zawału serca i udaru mózgu,
 • chorób tropikalnych,
 • działań wojennych i stanu wyjątkowego.

Pamiętaj! Ochrona działa nie tylko na terenie Polski, ale też za granicą!

Cztery warianty naliczania wysokości świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu

Na rynku funkcjonują cztery podstawowe warianty naliczania wysokości świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu. W NNW - WARTA POMOC W WYPADKU masz do nich wszystkich dostęp!

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce sam decydować o sposobie naliczania świadczenia w zależności od swoich preferencji i potrzeb.

Dlaczego warto? 

W NNW - WARTA POMOC W WYPADKU, klient ma swobodę wyboru sposobu naliczania świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu:

 • Wariant 1 - proporcjonalny, w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się  procentowi sumy ubezpieczenia.
 • Wariant 2 - progresywny, w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku.
 • Wariant 3 - wypłata w określonych sytuacjach, w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.
 • Wariant 4 - wymienny, w którym przy wyliczaniu świadczenia towarzystwo opiera się o wspomnianą wyżej listę zdarzeń z OWU, ale jeśli rodzaj stałego uszczerbku nie znajduje się w niej, świadczenie wylicza się jako 10 proc. z iloczynu sumy ubezpieczenia oraz orzeczonego stałego uszczerbku na zdrowiu.

Więcej szczegółów w poradniku: Jakie mogą być sposoby naliczania świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu?

Aż osiem świadczeń dodatkowych do wyboru

W NNW - WARTA POMOC W WYPADKU poza zakresem podstawowym  gwarantującym wypłatę świadczenia w razie śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu proponujemy szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych.

Dla kogo?

Dla każdego, kto lubi sam dopasowywać zakres ochrony do swoich potrzeb.

Dlaczego warto?

Wykupując polisę NNW - WARTA POMOC W WYPADKU możesz otrzymać wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:

 • całkowitej niezdolności do pracy - możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, gdy orzeczona zostanie całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki - jest to tzw. zasiłek dzienny - wypłacany za czas zwolnienia lekarskiego,
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - zwrot poniesionych kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
 • pobytu w szpitalu - dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest za okres pobytu w szpitalu,
 • operacji plastycznej - refundacja kosztów operacyjnego usunięcia powypadkowych oszpeceń i okaleczeń ciała,
 • opieki w przypadku hospitalizacji - świadczenie wypłacane w okresie hospitalizacji ubezpieczonego na opiekę nad dziećmi lub osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, które pozostały same w domu,
 • rekonwalescencji - świadczenie dzienne, wypłacane po zakończeniu leczenia szpitalnego,
 • pomocy finansowej - świadczenie wypłacane w  przypadku powstania poważnych obrażeń ciała - stały uszczerbek na zdrowiu przekraczających 40%.

Po opłaceniu dodatkowej składki możliwe jest zawarcie ubezpieczenia bagażu podróżnego od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz zagubienia przez przewoźnika.

Atrakcyjne pakiety dla rodzin, firm czy uczestników wyjazdów turystycznych

Staramy się, aby umowę WARTA POMOC W WYPADKU każdy mógł zawrzeć w prosty i szybki sposób. Dlatego oferujemy trzy specjalnie przygotowane pakiety dla  rodzin, firm czy uczestników wyjazdów turystycznych.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce szybko i łatwo zawrzeć umowę.

Dlaczego warto?

Umowa ubezpieczenia NNW - WARTA POMOC W WYPADKU może być zawarta:

 • indywidualnie - w formie imiennej,
 • zbiorowo - w formie:

                                       - bezimiennej,

                                       - imiennej,

                                       - pakietów ubezpieczeniowych.

Pakiety są specjalnie przygotowane pod kątem potrzeb określonych grup klientów:

RODZINA - to nowoczesna polisa, która zapewnia ochronę całej rodzinie, czyli współmałżonkom i dzieciom, bez względu na ich liczbę. Atutem jest atrakcyjna cena ubezpieczenia w porównaniu do obejmowania odrębnymi umowami pojedynczych osób, 

FIRMA - to oferta skierowana do właścicieli małych i średnich firm, umożliwiająca korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników za taką samą składkę przy zróżnicowanych sumach ubezpieczenia. Konstrukcja pakietu przewiduje automatyczne podwyższenie sumy ubezpieczenia odpowiednio do zajmowanego przez pracownika pozycji w firmie.

PODRÓŻNIK - konkurencyjny cenowo pakiet dla zwolenników i uczestników zorganizowanego wypoczynku (wczasów, wycieczek, kolonii, obozów młodzieżowych, kuracjuszy w sanatoriach, itp.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

WARTA Pomoc w Wypadku   dowiedz się więcej

 

Ubezpieczenie Cudzoziemców na terytorium RP

Pełna ochrona w razie kłopotów ze zdrowiem

Cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP ubezpieczenie zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. WARTA pokrywa koszty związane z leczeniem w takich wypadkach (łącznie z pobytem w szpitalu!), do określonej w umowie sumy ubezpieczenia.

Elastyczność w kształtowaniu zakresu ubezpieczenia

Klient ma możliwość dowolnego wyboru zakresu ubezpieczenia, które może obejmować łącznie koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną lub tylko jeden z tych elementów. Po opłaceniu dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ochrony o ryzyka związane m.in. z wykonywaniem pracy, wykonywaniem pracy o zwiększonym stopniu ryzyka, wyczynowym uprawianiem sportów, wspinaczki wysokogórskiej i speleologii, jazdy konnej i myślistwa.

Pomoc w razie wyrządzenia szkody

Kupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej cudzoziemiec zapewnia sobie nie tylko pokrycie roszczeń osób poszkodowanych przez niego. WARTA w ramach umowy pokrywa min. koszty wynagrodzeń rzeczoznawców uzgodnionych z towarzystwem czy zwraca koszty ewentualnej obrony sądowej ubezpieczonego.

Pokrycie kosztów leczenia bez względu na wiek

WARTA pokrywa koszty leczenia nagłego zachorowania czy skutków nieszczęśliwego wypadku bez względu na wiek klienta.

OC w życiu prywatnym

Dobra ochrona już w podstawowym wariancie umowy

OC w życiu prywatnym daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia, jest są zobowiązani do naprawienia szkody. Umowa obejmuje wszystkie osoby bliskie ubezpieczającego!

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć dobrą ochronę na wypadek wyrządzenia przez siebie szkód.

Dlaczego warto?

Dzięki takiej polisie można czuć się bezpiecznie, bo bez względu na to, jaką szkodę wyrządzimy komuś nieumyślnie, to jej finansowe skutki będą pokryte w ramach umowy. WARTA obejmuje ochroną nie tylko ubezpieczającego, ale też osoby bliskie mieszkające z nim i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Takie ubezpieczenie obejmuje nie tylko najczęściej wymieniane przypadkinp.:

 • zalania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconych kranów,
 • potrącenia pieszego lub zarysowania auta w czasie jazdy na rowerze,
 • wybicia szyby czy innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę,
 • spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów, np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną czy koszykówkę,
 • stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie,
 • złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku (ważne w przypadku właścicieli domów).

Oprócz tego typu zdarzeń odpowiadamy też za szkody spowodowane lub powstałe, np.:

 • przez zwierzęta domowe – należące do ubezpieczającego (także egzotyczne, np. węże, pająki) z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzęta utrzymywane są dla celów zarobkowych np. hodowla psów, stadnina koni,
 • przez pomoc domową – nawet zatrudnioną na podstawie umowy ustnej,
 • przez osoby sprawujące opiekę nad osobami starszymi lub dziećmi oraz osoby,
 • w związku z używaniem sprzętu pływającego np. wypożyczonego w czasie urlopu. Chodzi tu o szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z używaniem sprzętu pływającego,
 • w trakcie budowy domu – właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Obejmuje ona również wypadki w czasie budowy, jeśli właściciel nie uwolni się od odpowiedzialności wskazując sprawcę szkody (np. firmę budowlaną).

Możliwość wyboru wysokich sum ubezpieczenia

Jeśli szukasz pełnej ochrony na wypadek wyrządzenia przez siebie szkód, to OC w życiu prywatnym Ci ją zagwarantuje. Suma ubezpieczenia w tej polisie może wynieść nawet 1 mln zł!

Dla kogo?

Dla osób szukających pełnej i pewnej ochrony.

Dlaczego warto?

Nasze ubezpieczenie zapewnia szeroki zakres ochrony, a co za tym idzie potrzebne są też wysokie limity, do których WARTA odpowiada za wyrządzone przez Ciebie szkody. Dlatego oferujemy możliwość określenia sumy ubezpieczenia od 10 tys. zł aż do 1 mln zł.

To szczególnie ważne dla osób uprawiających sporty czy podróżujących do USA i Kanady, gdzie roszczenia osób poszkodowanych mogą być bardzo wysokie.

Elastycznie kształtowany zakres umowy

OC w życiu prywatnym to specjalny pakiet dla szukających kompleksowej ochrony. Dlatego oprócz szerokiej ochrony na terenie RP, jesteśmy gotowi również ubezpieczać klientów od szkód wyrządzonych za granicą, nawet w USA i Kanadzie. Mamy też specjalne opcje dla wynajmujących nieruchomości czy posiadaczy broni palnej.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć możliwość dopasowania ubezpieczenia do swoich potrzeb.

Dlaczego warto?

Dzięki elastycznie kształtowanemu zakresowi polisy klienci mogą płacić tylko za te opcje które są im potrzebne.

Dlatego nasze ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może obejmować:

 • tylko terytorium RP,
 • zagranicę z wyłączeniem USA i Kanady,
 • wszystkie kraje świata (łącznie z USA i Kanadą).

W zależności od zakresu terytorialnego, klient może potrzebować niższej lub wyższej sumy ubezpieczenia. Dlatego ma możliwość wyboru jej wysokości od 10 tys. zł aż do 1 mln zł.

Mamy też specjalne opcje dla wynajmujących nieruchomości czy posiadaczy broni.

Specjalna ochrona dla wynajmujących mieszkania

W ramach OC w życiu prywatnym stworzyliśmy opcję ubezpieczenia dla najemców. Daje ona gwarancję pokrycia wyrządzonych z Twojej winy szkód, np. w wynajmowanym mieszkaniu. I to zarówno w samej nieruchomości jak i ruchomościach!

Dla kogo?

Dla każdego, kto wynajmuje nieruchomość i chce zabezpieczyć się na wypadek nieumyślnego jej zniszczenia.

Dlaczego warto?

Wynajmującemu mieszkanie zawsze może się zdarzyć, że wychodząc w pośpiechu do pracy zostawi otwarte kurki z wodą, garnek na gazie czy włączone żelazko. W takiej sytuacji łatwo o zalanie czy pożar.

Dlatego warto zabezpieczyć przed takimi sytuacjami, wykupując specjalną opcję do OC w życiu prywatnym. Daje ona ochronę na wypadek zniszczenia samej nieruchomości (np. ścian, podłogi) do 100 tys. zł oraz ruchomości (np. meble, dywany) do 10 tys. zł.

Może obejmować wszystkie nieruchomości, z których ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze. W praktyce chodzi o wszystkie nieruchomości użytkowane przez dłuższy czas, np. wynajmowanie mieszkania, zamieszkiwanie w hotelu pracowniczym, domu studenckim, internacie.

Pamiętaj! Za ewentualne zniszczenia w nieruchomościach użytkowanych przez krótki czas (np. hotel, pokój gościnny, schronisko) WARTA odpowiada już w podstawowym zakresie ubezpieczenia.

Specjalna ochrona na czas budowy domu

Z budową domu często wiążą się szkody w mieniu sąsiadów. Budowlańcy i ciężki sprzęt niszczą ogrodzenia, uszkadzają sąsiadujące budynki czy powodują osuniecie się ziemi. Za takie szkody odpowiada w pierwszym rzędzie właściciel, który na takie sytuacja powinien mieć dobre OC w życiu prywatnym.

Dla kogo?

Dla każdego, kto buduje lub remontuje swoją nieruchomość.

Dlaczego warto?

Właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości prowadzone są prace budowlane w związku z którymi dochodzi do szkody, odpowiada za nią właściciel nieruchomości. Może się on uwolnić od odpowiedzialności, ale tylko wtedy gdy wskaże sprawcę szkody (np. firmę budowlaną). A to nie zawsze jest możliwe! Szkoda może wyniknąć, np. w sytuacji, gdy cegły składowane na terenie nieruchomości ubezpieczającego w związku z budową osuwają się na teren sąsiedniej nieruchomości, np. uszkadzając stojące tam auto.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

OC w życiu prywatnym   dowiedz się więcej

Porównanie typów ubezpieczeń

Czy wyjeżdżasz prywatnie, czy biznesowo w WARCIE dobrze zabezpieczysz się przed skutkami choroby czy wypadku. 

Zobacz też naszą ofertę całorocznych ubezpieczeń wypadkowych, które działają również w czasie wyjazdu.

 

Copyright © DK Autoryzowane Biuro Ubezpieczeń