dodaj do ulubionych Ubezpieczenia Warta Lublin
biuro@ubezpieczenialublin.pl


Idź do DK Autoryzowane Biuro Ubezpieczeń | Warta Lublin Oblicz skladkę ubezpieczenia online

Emerytura i inwestycje

Diamentowa Przyszłość

Bezterminowa umowa

W momencie zawierania umowy nie musisz określać, jak długo będziesz opłacał składki i gromadził inwestował kapitał. Oczywiście im dłużej będziesz oszczędzał, tym większe korzyści będziesz odnosił z posiadania polisy.

Dla kogo?

Dla każdego, kto boi się zaciągania długoterminowych zobowiązań, a chciałby zacząć budować swój kapitał emerytalny.

Dlaczego warto?

Od trzeciego roku trwania umowy 100 proc. wpłacanych przez Ciebie składek regularnych jest alokowanych w wybranych przez Ciebie Funduszach czy Planach Inwestycyjnych. Ta wartość rośnie co kilka lat i w efekcie od 16 roku trwania polisy, inwestujemy 102 proc. wpłacanych przez Ciebie składek. Tylko w pierwszych dwóch latach trwania umowy inwestujemy tylko część wpłacanych przez Ciebie składek – 75 proc. w pierwszym roku i 95 proc. w drugim.

Wypłaty w razie śmierci

W razie śmierci ubezpieczonego, Warta wypłaca kwotę równą sumie ubezpieczenia oraz wartości polisy. Pieniądze otrzymują bezpośrednio osoby uprawnione, z pominięciem skomplikowanych procedur spadkowych.

Dla kogo?

Dla każdego kto chce przekazać całość oszczędności zgromadzonych na polisie wskazanej osobie, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Dlaczego warto?

Wypłata świadczenia z polisy ubezpieczeniowej odbywa się z pominięciem skomplikowanych procedur spadkowych. Dodatkowo kwoty wypłacane rodzinie w ramach świadczenia są w 75 proc. zwolnione z egzekucji komorniczej.

Własna strategia inwestycyjna

To od Ciebie zależy sposób inwestowania środków finansowych. Masz do wyboru 46 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne. Dzięki temu zyskujesz zróżnicowane możliwości pomnażania kapitału, w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Dla kogo?

Dla każdego kto ceni sobie swobodę w budowaniu strategii inwestycyjnej.

Dlaczego warto?

Możesz przenosić środki pomiędzy Funduszami i Planami, bez konieczności płacenia podatku od dochodów kapitałowych w przypadku transferów środków pomiędzy Funduszami, dokonywanymi w ramach jednej umowy. 

Zobacz pełną listę dostępnych Funduszy i Planów.

Możesz też sprawdzić bieżące i historyczne notowania interesujących cię Funduszy i Planów.

Łatwość sięgnięcia po zgromadzone oszczędności

Masz już dość polis, z których nie możesz wyciągnąć ani grosza przez 10 czy 15 lat? W Diamentowej Przyszłości w dowolnym momencie dokonać częściowej wypłaty zgromadzonych środków.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć możliwość sięgnięcia w nagłych wypadkach po część pieniędzy zgromadzonych na polisie, bez jej zrywania.

Dlaczego warto?

Możliwość częściowej wypłaty zabezpiecza Cię na wypadek chwilowych problemów finansowych. Potrzebujesz pieniędzy na leczenie, I komunię czy szkołę dziecka? Możesz skorzystać z części pieniędzy zgromadzonych na polisie. Nie musisz zrywać umowy, żeby dostać swoje pieniądze!

Dodatkowo cały czas masz gwarancję wypłaty świadczenia w razie jakiegoś nieszczęścia. Jej wysokość rośnie z każdym rokiem utrzymywania przez Ciebie polisy.

Zobacz jak elastyczne jest ubezpieczenie Diamentowa Przyszłość. 

Pieniądze w razie śmierci rodzica

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość gwarantuje, że w przypadku śmierci rodzica dziecko dostanie po osiągnięciu określonego wieku ustaloną przy zawieraniu umowy kwotę, bez względu na to, ile składek zostało opłacone. W razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku, może dodatkowo otrzymać ustaloną sumę ubezpieczenia.

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć dziecko na wypadek swojej śmierci.

Dlaczego warto?

Jeśli fundator polisy umrze po podpisaniu umowy, WARTA przejmie na siebie opłacanie składek. Dzięki temu dziecko dostanie uzgodnioną w umowie kwotę (np. 20 tys. zł) w po osiągnięciu określonego wieku (czyli np. 18 roku życia). Oczywiście jeśli fundator szczęśliwie dożyje do końca zadeklarowanego okresu ubezpieczenia, dostanie ono ustaloną kwotę np. 20 tys. zł.

Opcja ubezpieczenia w razie zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku przewiduje wypłatę uzgodnionej sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego (np. wspomnianych 20 tys. zł).

Renta dla dziecka

W razie Twojej śmierci możemy zapewnić dziecku wypłatę miesięcznej renty w ustalonej przez Ciebie wysokości. Dzięki temu będziesz miał pewność, że będzie miało pieniądze, np. na zdobycie wykształcenia, nawet gdy Ciebie zabraknie.

Dla kogo?

Szczególnie dla rodzin w których tylko jeden z rodziców dobrze zarabia i w przypadku jego śmierci rodzina odczułaby wyraźny spadek przychodów.

Dlaczego warto?

W przypadku zgonu ubezpieczonego rodzica dziecko dostanie miesięczną rentę w wysokości 2% lub 4% aktualnej sumy ubezpieczenia. Renta wypłacana jest od dnia zgonu ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.

Dzięki tej opcji dziecko może mieć zapewniony podobny standard życia, nawet gdy zabraknie rodzica. Daje pewność, że bez względu na losy rodzica czy innego fundatora dziecko będzie dostawało pieniądze potrzebne, np. na dodatkowe lekcje czy po prostu bieżące wydatki.

Na przykład przy ustaleniu podstawowej sumy ubezpieczenia na poziomie 20 tys. zł, miesięczna renta wyniesie 400 lub 800 zł (odpowiednio 2% lub 4% sumy ubezpieczenia) w zależności od wybranego wariantu. Jeśli przyjmiemy, że umowa została zawarta na 18 lat i po roku rodzic umiera, to przez pozostałych 17 lat dziecko dostanie w formie renty przynajmniej ponad 81 tys. zł lub ponad 162 tys. zł w zależności od wybranego wariantu renty.

Może to być nawet trochę większa kwota, gdyż w trakcie trwania umowy suma ubezpieczenia jest powiększana o tzw. udział w zyskach.

Dodatkowe środki na emeryturę

Już nie musisz obawiać się o swoją emeryturę! Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Diamentowa Przyszłość w wariancie inwestycyjnym jest przeznaczone dla osób, które chcą regularnie gromadzić oszczędności z myślą o przyszłości.

Dla kogo?

Właścicielem polisy może być osoba w wieku od 3 miesiąca do 85 roku życia. Jest to atrakcyjna forma oszczędzania zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

Dlaczego warto?

Dla każdego kto chce systematycznie oszczędzać z myślą o emeryturze, czy finansowym zabezpieczeniu na wypadek nagłych wydatków. Diamentowa Przyszłość to elastyczna forma inwestowania, w której możesz wybierać z pośród funduszy zróżnicowanych pod względem ryzyk. Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową.

Swoboda wyboru profilu inwestycyjnego

Diamentowa Przyszłość to elastyczna forma oszczędzania. Wpłacane składki są regularnie inwestowane w Fundusze i Plany Inwestycyjne wedle Twoich wskazań.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć wpływ na to, jak inwestowane są jego pieniądze.

Dlaczego warto?

To od Ciebie zależy sposób inwestowania środków finansowych. Masz do wyboru 46 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne. Dzięki temu zyskujesz zróżnicowane możliwości pomnażania kapitału, w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Możesz przenosić środki pomiędzy Funduszami i Planami, bez konieczności płacenia podatku od dochodów kapitałowych w przypadku transferów środków pomiędzy Funduszami, dokonywanymi w ramach jednej umowy.

Zobacz pełną listę dostępnych Funduszy i Planów.

Możesz też sprawdzić bieżące i historyczne notowania interesujących cię Funduszy i Planów.

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Diamentowa Przyszłość dowiedz się więcej

Łatwe dziedziczenie oszczędności

Ubezpieczenia pozwalają na uniknięcie skomplikowanych procedur spadkowych. Dają możliwość wskazania osoby lub osób, którym w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej zostanie wypłacone świadczenie zwolnione z podatku od spadków i darowizn. 

Dla kogo?

Dla każdego kto chce, aby pieniądze zgromadzone na polisie trafiły do określonej osoby.

Dlaczego warto?

Wskazanie osoby uposażonej lub osób uposażonych pozwala świadomie zarządzać majątkiem zgromadzonym na polisie. W razie śmierci posiadacza polisy nie trafi on do tzw. masy spadkowej. Środki zgromadzone na polisie trafią do osób, które wskażesz w momecnei zawierania umowy. Oczywiście wtrakcie trwania umowy można zmieniać zarówno listę uposażonych, jak i procentowy podział środków między nimi.

W przypadku wskazania dalszych krewnych czy nawet osób niespokreniownych wypłata środków z polisy ma tą zaletę, że nie jest obłożona podatkiem spadkowym. 

Ta korzyść jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:

Diamentowa Przyszłość
dowiedz się więcej

Złota Przyszłość
dowiedz się więcej

Grant
dowiedz się więcej

 

Oszczędności dla Twojego dziecka

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe - Kolorowa przyszłość

Bezpieczne gromadzenie oszczędności

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia decydujesz, jaką kwotę ma dostać Twoje dziecko po ukończeniu 18 roku życia, a nie później niż po ukończeniu 25 lat. Może ona być jeszcze większa, jeśli towarzystwu uda się wypracować wyższe niż przewidziane zyski.

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą wyposażyć finansowo dziecko na start w dorosłe życie.

Dlaczego warto?

Bez względu na to, co się będzie działo na rynkach finansowych czy w polskiej gospodarce masz pewność, że dziecko dostanie nie mniej niż uzgodnioną przy zawieraniu umowy kwotę.

Dostanie ją nie tylko wtedy, jeśli przez określoną liczbę lat będziesz wpłacał zadeklarowaną kwotę. Polisa zadziała również w razie Twojej śmierci – towarzystwo przejmie opłacanie składek, żeby dziecko dostało uzgodnioną kwotę po osiągnięciu określonego wieku.

Dla tych, którzy chcą i mogą dodatkowo oszczędzać przygotowaliśmy opcję Funduszu Posagowego, który daje większą swobodę wpłat i wypłat, niż podstawowa polisa. 

Pieniądze w razie śmierci rodzica

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość gwarantuje, że w przypadku śmierci rodzica dziecko dostanie po osiągnięciu określonego wieku ustaloną przy zawieraniu umowy kwotę, bez względu na to, ile składek zostało opłacone. W razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku, może dodatkowo otrzymać ustaloną sumę ubezpieczenia.

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć dziecko na wypadek swojej śmierci.

Dlaczego warto?

Jeśli fundator polisy umrze po podpisaniu umowy, WARTA przejmie na siebie opłacanie składek. Dzięki temu dziecko dostanie uzgodnioną w umowie kwotę (np. 20 tys. zł) w po osiągnięciu określonego wieku (czyli np. 18 roku życia). Oczywiście jeśli fundator szczęśliwie dożyje do końca zadeklarowanego okresu ubezpieczenia, dostanie ono ustaloną kwotę np. 20 tys. zł.

Opcja ubezpieczenia w razie zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku przewiduje wypłatę uzgodnionej sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego (np. wspomnianych 20 tys. zł).

Renta dla dziecka

W razie Twojej śmierci możemy zapewnić dziecku wypłatę miesięcznej renty w ustalonej przez Ciebie wysokości. Dzięki temu będziesz miał pewność, że będzie miało pieniądze, np. na zdobycie wykształcenia, nawet gdy Ciebie zabraknie.

Dla kogo?

Szczególnie dla rodzin w których tylko jeden z rodziców dobrze zarabia i w przypadku jego śmierci rodzina odczułaby wyraźny spadek przychodów.

Dlaczego warto?

W przypadku zgonu ubezpieczonego rodzica dziecko dostanie miesięczną rentę w wysokości 2% lub 4% aktualnej sumy ubezpieczenia. Renta wypłacana jest od dnia zgonu ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.

Dzięki tej opcji dziecko może mieć zapewniony podobny standard życia, nawet gdy zabraknie rodzica. Daje pewność, że bez względu na losy rodzica czy innego fundatora dziecko będzie dostawało pieniądze potrzebne, np. na dodatkowe lekcje czy po prostu bieżące wydatki.

Na przykład przy ustaleniu podstawowej sumy ubezpieczenia na poziomie 20 tys. zł, miesięczna renta wyniesie 400 lub 800 zł (odpowiednio 2% lub 4% sumy ubezpieczenia) w zależności od wybranego wariantu. Jeśli przyjmiemy, że umowa została zawarta na 18 lat i po roku rodzic umiera, to przez pozostałych 17 lat dziecko dostanie w formie renty przynajmniej ponad 81 tys. zł lub ponad 162 tys. zł w zależności od wybranego wariantu renty.

Może to być nawet trochę większa kwota, gdyż w trakcie trwania umowy suma ubezpieczenia jest powiększana o tzw. udział w zyskach.

Przejęcie opłacania składek

Opcja przejęcia opłacania składek w razie całkowitego inwalidztwa gwarantuje, że dziecko dostanie ustaloną przy zwieraniu umowy kwotę po osiągnięciu określonego w umowie wieku, nawet gdy nie będziesz mógł sam opłacać składek.

Dla kogo?

Dla rodziców czy innych fundatorów, którzy chcą zabezpieczyć dziecko na wypadek swojego całkowitego inwalidztwa.

Dlaczego warto?

Taka konstrukcja umowy daje pewność utrzymania polisy nawet wtedy, gdy rodzic nie może opłacać składek, ze względu na zły stan zdrowia czy śmierć.

Bez opcji przejęcia opłacania składek w razie całkowitego inwalidztwa, w przypadku niemożności opłacania składek po wypadku, polisa po prostu upadłaby. A to oznacza utratę sporej części wpłaconych składek, które zostały przeznaczone na pokrycie ryzyka. Dodatkowo dziecko zostaje pozbawione wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia, tak przydatnej w takiej sytuacji.

Łatwy dostęp do oszczędności

Na dodatkowym Funduszu Posagowym, możesz gromadzić oszczędności, z których możesz skorzystać w dowolnym momencie w całości lub w części.

Dla kogo?

Dla fundatorów, którzy chcą gromadzić dodatkowe pieniądze dla dziecka, ale chcą mieć swobodę dysponowania nimi. Fundusz pozwala obok składek regularnych, na wnoszenie składek doraźnych. Dzięki czemu można do niego dokładać, gdy rodzic dostanie premię w pracy czy ekstra zlecenie.

Dlaczego warto?

Na Fundusz Posagowy możesz wpłacać składki regularnie oraz dokonywać dodatkowych wpłat w dowolnym momencie (min. 700 zł). Do wyboru masz 46 funduszy o różnym profilu inwestycyjnym oraz 4 plany inwestycyjne. Zaletą funduszu jest to, że możesz w dowolnym momencie wyciągnąć pieniądze z tego funduszu. Od piątego roku trwania umowy, nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat. Wcześniej jest to 5 proc. kwoty wypłaty w pierwszym roku i o 1 pkt. proc mniej w kolejnych.

Zobacz pełną listę dostępnych Funduszy i Planów. 

Możesz też sprawdzić bieżące i historyczne notowania inwestujących Cię Funduszy i Planów.

 

Diamentowa Przyszłość - Inwestycyjna

Łatwość sięgnięcia po zgromadzone oszczędności

Masz już dość polis, z których nie możesz wyciągnąć ani grosza przez 10 czy 15 lat? W Diamentowej Przyszłości w dowolnym momencie dokonać częściowej wypłaty zgromadzonych środków.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć możliwość sięgnięcia w nagłych wypadkach po część pieniędzy zgromadzonych na polisie, bez jej zrywania.

Dlaczego warto?

Możliwość częściowej wypłaty zabezpiecza Cię na wypadek chwilowych problemów finansowych. Potrzebujesz pieniędzy na leczenie, I komunię czy szkołę dziecka? Możesz skorzystać z części pieniędzy zgromadzonych na polisie. Nie musisz zrywać umowy, żeby dostać swoje pieniądze!

Dodatkowo cały czas masz gwarancję wypłaty świadczenia w razie jakiegoś nieszczęścia. Jej wysokość rośnie z każdym rokiem utrzymywania przez Ciebie polisy.

Zobacz jak elastyczne jest ubezpieczenie Diamentowa Przyszłość. 

Wypłaty w razie śmierci

W razie śmierci ubezpieczonego, Warta wypłaca kwotę równą sumie ubezpieczenia oraz wartości polisy. Pieniądze otrzymują bezpośrednio osoby uprawnione, z pominięciem skomplikowanych procedur spadkowych.

Dla kogo?

Dla każdego kto chce przekazać całość oszczędności zgromadzonych na polisie wskazanej osobie, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Dlaczego warto?

Wypłata świadczenia z polisy ubezpieczeniowej odbywa się z pominięciem skomplikowanych procedur spadkowych. Dodatkowo kwoty wypłacane rodzinie w ramach świadczenia są w 75 proc. zwolnione z egzekucji komorniczej.

Dodatkowe środki na emeryturę

Już nie musisz obawiać się o swoją emeryturę! Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Diamentowa Przyszłość w wariancie inwestycyjnym jest przeznaczone dla osób, które chcą regularnie gromadzić oszczędności z myślą o przyszłości.

Dla kogo?

Właścicielem polisy może być osoba w wieku od 3 miesiąca do 85 roku życia. Jest to atrakcyjna forma oszczędzania zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

Dlaczego warto?

Dla każdego kto chce systematycznie oszczędzać z myślą o emeryturze, czy finansowym zabezpieczeniu na wypadek nagłych wydatków. Diamentowa Przyszłość to elastyczna forma inwestowania, w której możesz wybierać z pośród funduszy zróżnicowanych pod względem ryzyk. Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową.

Dodatkowe środki na emeryturę

Już nie musisz obawiać się o swoją emeryturę! Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Diamentowa Przyszłość w wariancie inwestycyjnym jest przeznaczone dla osób, które chcą regularnie gromadzić oszczędności z myślą o przyszłości.

Dla kogo?

Właścicielem polisy może być osoba w wieku od 3 miesiąca do 85 roku życia. Jest to atrakcyjna forma oszczędzania zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

Dlaczego warto?

Dla każdego kto chce systematycznie oszczędzać z myślą o emeryturze, czy finansowym zabezpieczeniu na wypadek nagłych wydatków. Diamentowa Przyszłość to elastyczna forma inwestowania, w której możesz wybierać z pośród funduszy zróżnicowanych pod względem ryzyk. Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową.

Łatwe dziedziczenie oszczędności

Ubezpieczenia pozwalają na uniknięcie skomplikowanych procedur spadkowych. Dają możliwość wskazania osoby lub osób, którym w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej zostanie wypłacone świadczenie zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Dla kogo?

Dla każdego kto chce, aby pieniądze zgromadzone na polisie trafiły do określonej osoby.

Dlaczego warto?

Wskazanie osoby uposażonej lub osób uposażonych pozwala świadomie zarządzać majątkiem zgromadzonym na polisie. W razie śmierci posiadacza polisy nie trafi on do tzw. masy spadkowej. Środki zgromadzone na polisie trafią do osób, które wskażesz w momecnei zawierania umowy. Oczywiście wtrakcie trwania umowy można zmieniać zarówno listę uposażonych, jak i procentowy podział środków między nimi.

W przypadku wskazania dalszych krewnych czy nawet osób niespokreniownych wypłata środków z polisy ma tą zaletę, że nie jest obłożona podatkiem spadkowym. 

Porównanie produktów

Twoje inwestycje

Złota Przyszłość

Wypłaty w razie śmierci

W razie śmierci ubezpieczonego, Warta wypłaca kwotę równą sumie ubezpieczenia oraz wartości polisy. Pieniądze otrzymują bezpośrednio osoby uprawnione, z pominięciem skomplikowanych procedur spadkowych.

Dla kogo?

Dla każdego kto chce przekazać całość oszczędności zgromadzonych na polisie wskazanej osobie, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Dlaczego warto?

Wypłata świadczenia z polisy ubezpieczeniowej odbywa się z pominięciem skomplikowanych procedur spadkowych. Dodatkowo kwoty wypłacane rodzinie w ramach świadczenia są w 75 proc. zwolnione z egzekucji komorniczej.

Własna strategia inwestycyjna

To od Ciebie zależy sposób inwestowania środków finansowych. Masz do wyboru 46 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne. Dzięki temu zyskujesz zróżnicowane możliwości pomnażania kapitału, w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Dla kogo?

Dla każdego kto ceni sobie swobodę w budowaniu strategii inwestycyjnej.

Dlaczego warto?

Możesz przenosić środki pomiędzy Funduszami i Planami, bez konieczności płacenia podatku od dochodów kapitałowych w przypadku transferów środków pomiędzy Funduszami, dokonywanymi w ramach jednej umowy. 

Zobacz pełną listę dostępnych Funduszy i Planów.

Możesz też sprawdzić bieżące i historyczne notowania interesujących cię Funduszy i Planów.

Efektywne i elastyczne inwestowanie

Złota Przyszłość to ubezpieczenie o charakterze typowo inwestycyjnym z minimalną ochroną ubezpieczeniową w formie ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem kapitałowym ze składką jednorazową.

Dla kogo?

Brak konieczności dokonywania regularnych wpłat sprawia, że to idealne rozwiązanie dla osób mających nieregularne dochody np. prowadzących działalność gospodarczą.

Dlaczego warto?

To elastyczna forma inwestowania, możesz wybierać z pośród Funduszy zróżnicowanych pod względem ryzyka inwestycyjnego. Niskie opłaty i korzyści podatkowe, zwiększają zyski z inwestycji. Przystąpienie do umowy nie jest uzależnione od przeprowadzenia badań lekarskich.

Łatwe dziedziczenie oszczędności

Ubezpieczenia pozwalają na uniknięcie skomplikowanych procedur spadkowych. Dają możliwość wskazania osoby lub osób, którym w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej zostanie wypłacone świadczenie zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Dla kogo?

Dla każdego kto chce, aby pieniądze zgromadzone na polisie trafiły do określonej osoby.

Dlaczego warto?

Wskazanie osoby uposażonej lub osób uposażonych pozwala świadomie zarządzać majątkiem zgromadzonym na polisie. W razie śmierci posiadacza polisy nie trafi on do tzw. masy spadkowej. Środki zgromadzone na polisie trafią do osób, które wskażesz w momecnei zawierania umowy. Oczywiście wtrakcie trwania umowy można zmieniać zarówno listę uposażonych, jak i procentowy podział środków między nimi.

W przypadku wskazania dalszych krewnych czy nawet osób niespokreniownych wypłata środków z polisy ma tą zaletę, że nie jest obłożona podatkiem spadkowym. 

Grant

Zyski bez zaangażowania

Powierzone nam składki inwestujemy w fundusz zarządzany przez profesjonalistów. To oni dobierają inwestycje do portfela w zależności od oceny sytuacji makroekonomicznej. Nie trzeba więc samodzielnie obserwować rynków finansowych i analizować trendów w gospodarce.

Dla kogo?

Dla każdego, kto nie ma wiedzy, czasu lub ochoty zastanawiać się w co ulokować posiadane pieniądze, żeby uzyskać możliwie wysoką stopę zwrotu.

Dlaczego warto?

Na uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu pozwala właściwy dobór papierów dłużnych przedsiębiorstw oraz aktywne zarządzanie częścią skarbową portfela. Celem Funduszu jest uzyskiwanie w horyzoncie 12-miesięcznym stóp zwrotu przekraczających oprocentowanie krótkoterminowych lokat bankowych przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka inwestycyjnego na niskim poziomie (przez co rozumie się niskie prawdopodobieństwo uzyskania ujemnej 12-miesięcznej stopy zwrotu).

Wypłaty w razie śmierci

W razie śmierci ubezpieczonego, Warta wypłaca kwotę równą sumie ubezpieczenia oraz wartości polisy. Pieniądze otrzymują bezpośrednio osoby uprawnione, z pominięciem skomplikowanych procedur spadkowych.

Dla kogo?

Dla każdego kto chce przekazać całość oszczędności zgromadzonych na polisie wskazanej osobie, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Dlaczego warto?

Wypłata świadczenia z polisy ubezpieczeniowej odbywa się z pominięciem skomplikowanych procedur spadkowych. Dodatkowo kwoty wypłacane rodzinie w ramach świadczenia są w 75 proc. zwolnione z egzekucji komorniczej.

Bezterminowa umowa

W momencie zawierania umowy nie musisz określać, jak długo będziemy inwestowali Twój kapitał. Oczywiście im dłużej będziesz oszczędzał, tym większe korzyści będziesz odnosił z posiadania polisy.

Dla kogo?

Dla każdego, kto boi się zaciągania długoterminowych zobowiązań, a chciałby zacząć budować swój kapitał emerytalny czy po prostu gromadzić oszczędności.

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie Grant to elastyczna forma gromadzenia kapitału. Alokacja dla składki ubezpieczeniowej i wpłaty dodatkowej wynosi 100% ich wartości. Brak opłat likwidacyjnych sprawia, że możesz skorzystać ze zgromadzonych kwot w dowolnym momencie.

Opłata za ryzyko wynosi 0,21 zł. Atutem są też niskie opłaty administracyjne i za zarządzanie w wysokości 1,80% wartości rachunku

Łatwe dziedziczenie oszczędności

Ubezpieczenia pozwalają na uniknięcie skomplikowanych procedur spadkowych. Dają możliwość wskazania osoby lub osób, którym w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej zostanie wypłacone świadczenie zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Dla kogo?

Dla każdego kto chce, aby pieniądze zgromadzone na polisie trafiły do określonej osoby.

Dlaczego warto?

Wskazanie osoby uposażonej lub osób uposażonych pozwala świadomie zarządzać majątkiem zgromadzonym na polisie. W razie śmierci posiadacza polisy nie trafi on do tzw. masy spadkowej. Środki zgromadzone na polisie trafią do osób, które wskażesz w momecnei zawierania umowy. Oczywiście wtrakcie trwania umowy można zmieniać zarówno listę uposażonych, jak i procentowy podział środków między nimi.

W przypadku wskazania dalszych krewnych czy nawet osób niespokreniownych wypłata środków z polisy ma tą zaletę, że nie jest obłożona podatkiem spadkowym.  

Porównanie produktów

 

Notowania

Copyright © DK Autoryzowane Biuro Ubezpieczeń